Startpagina

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Lunteren

 

Welkom op de website van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Lunteren.

De geloofsgemeenschap is een groeiende groep van leden en begunstigers en telt nu ca. 100 mensen, zowel uit Lunteren, Barneveld, Voorthuizen en andere dorpen in de regio.

 

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB is een vereniging van mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun geloof. Deze mensen worden gevoed vanuit vrijzinnig-christelijke en religieus-humanistische bronnen. Ook durven ze de zoektocht te ondernemen naar wat niet-westerse geloofsbronnen, filosofen en mystici te zeggen hebben.

 

De spiritualiteit van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB wordt gevoed door een diep geworteld vertrouwen dat dit leven vervuld is van zin. Een voortdurende verwondering over dit bestaan voedt dit vertrouwen en is de grondhouding van deze spiritualiteit.

De vraag naar wat God in het dagelijkse leven betekent, is een drijfveer achter deze spiritualiteit, evenals de vraag naar de ander in ons bestaan. Vrijzinnig geloven is een vragende manier van geloven. Er is ruimte inzichten van natuurwetenschap of bijbelonderzoek te toetsen aan de bijbelse overlevering. Ook is er ruimte om op zoek te gaan naar de waarde van christelijke geschriften die niet in de bijbel terecht gekomen zijn en wat zij ons vandaag te zeggen hebben.

 

Respect voor de mening van anderen is vanzelfsprekend bij geloven in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.

Juist in de geglobaliseerde wereld van vandaag is een ontmoetingsplaats waar respect en tolerantie voorop staan van groot belang.

 

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB bestaat uit ongeveer zestig lokale, autonome afdelingen met leden, begunstigers en een landelijk bestuur. 

De verenigingsstructuur houdt in dat leden van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB zowel plaatselijk als landelijk over belangrijke zaken mogen meebeslissen.

 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Lunteren, Dr. Kimmijserlaan 28, Lunteren.

www.opengeloofsgemeenschap.org

Secretariaat:     
Dhr. B. Schimmel
Tel. 0342-401499

E-mail: bertusschimmel@hetnet.nl


Verhuur gebouw:

Dhr. T.J. Hendriksen 
telefoon: 06-24260545
E-mail: teusjanhendriksen@gmail.com
 
 

 

Het Witte Kerkje aan de Dr. Kimmijserlaan te Lunteren

  

NIEUWS: 

Activiteiten op de zondagen in maart en april 2015:

Vieringen:


Vieringen maart, aanvang 10.30 uur tenzij anders aangegeven:

01                   Jan Greven                                           

08                   Anna Vroklage                                                                                                                            Lezing: Thema: 'Vriendelijkheid'.

15                   Ivo de Jong                                             

22                   Geen activiteiten

29                   Aart van Lunteren

                                 

Vieringen april:

02                  Ivo de Jong                             19:30 uur                                                                                  Witte Donderdag

03                  Gez. viering Goede Vrijdag     19:30 uur                                                                               RK-kerkje

05                  Ivo de Jong                                                                                                                                 Paasviering

12                  ZinGdag

19                  Rob Nepveu

26                  Stiltegang


Nieuw vanaf zondag 1 februari:

Elke zondagavond van 20.00 uur - 21.00 uur gelegenheid tot meditatie.

Zie voor verdere informatie: Eenheid van februari elders op de site.                                                  

Overige activiteiten in maart:

05                    Filmhuis:                                                                20:00 uur                                                     'Nuovo Cinema Paradiso'   

06                    Gez. Wereldgebedsdag in Molukse kerk               19:30 uur

10                    Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering               20:00 uur

14                    Vijf ritmes dansen                                                 20:00 uur                                                                                          

20                    Familietheater                                                       19:00 uur                         Romeo en Julia door Serge Bosman

28                    Theater:                                                                 20:00 uur                                                   ABC-show door Peter Faber    


Overige activiteiten in april:

01                   Regiocursus 1e avond (in Rhenen)                      20:00 uur                                                                                                                                                                           11                   Vijf ritmes dansen                                                 20:00 uur       

15                   Regiocursus 2e avond (in Lunteren)                     20:00 uur

22                   Regiocursus 3e avond (in Ede)                              20:00 uur 

29                   Regiocursus 4e avond (in Bennekom)                   20:00 uur                                                                                                                           

--------------------------------------------------------------------------------------

Zie voor verdere informatie elders op de site: Eenheid maart en later ook april 2015                                                                                                                        

                                                                 


-----------------------------------------------
------------
Onder het kopje 'aktiviteiten 2011-2012' in de zijbalk kunt u het verslag lezen van onze 'busdienst' die gehouden werd op zondag 27 november 2011. Een bijzondere gebeurtenis. Er is een kleine impressie op film aan toegevoegd. Als u de link aanklikt kunt u meegenieten van enkele stukjes van deze dag.

  Plaats: “Het Witte Kerkje” aan de Dokter Kimmijserlaan 28 in Lunteren.
  Routebeschrijving: http://lunteren.opengeloofsgemeenschap.org/routebeschrijving


 

 Op Activiteitenoverzicht 2014-2015 leest u alles over wat er in dit seizoen bij de NPB Lunteren te beleven is.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
 
Subpagina''s (1): Inschrijfformulier