Startpagina

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Lunteren

 

Welkom op de website van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Lunteren.

De geloofsgemeenschap is een groeiende groep van leden en begunstigers en telt nu ca. 100 mensen, zowel uit Lunteren, Barneveld, Voorthuizen en andere dorpen in de regio.

 

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB is een vereniging van mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun geloof. Deze mensen worden gevoed vanuit vrijzinnig-christelijke en religieus-humanistische bronnen. Ook durven ze de zoektocht te ondernemen naar wat niet-westerse geloofsbronnen, filosofen en mystici te zeggen hebben.

 

De spiritualiteit van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB wordt gevoed door een diep geworteld vertrouwen dat dit leven vervuld is van zin. Een voortdurende verwondering over dit bestaan voedt dit vertrouwen en is de grondhouding van deze spiritualiteit.

De vraag naar wat God in het dagelijkse leven betekent, is een drijfveer achter deze spiritualiteit, evenals de vraag naar de ander in ons bestaan. Vrijzinnig geloven is een vragende manier van geloven. Er is ruimte inzichten van natuurwetenschap of bijbelonderzoek te toetsen aan de bijbelse overlevering. Ook is er ruimte om op zoek te gaan naar de waarde van christelijke geschriften die niet in de bijbel terecht gekomen zijn en wat zij ons vandaag te zeggen hebben.

 

Respect voor de mening van anderen is vanzelfsprekend bij geloven in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.

Juist in de geglobaliseerde wereld van vandaag is een ontmoetingsplaats waar respect en tolerantie voorop staan van groot belang.

 

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB bestaat uit ongeveer zestig lokale, autonome afdelingen met leden, begunstigers en een landelijk bestuur. 

De verenigingsstructuur houdt in dat leden van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB zowel plaatselijk als landelijk over belangrijke zaken mogen meebeslissen.

 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Lunteren, Dr. Kimmijserlaan 28, Lunteren.

www.opengeloofsgemeenschap.org

Secretariaat:     
Dhr. B. Schimmel
Tel. 0342-401499

E-mail: bertusschimmel@hetnet.nl


Verhuur gebouw:

Dhr. T.J. Hendriksen 
telefoon: 06-24260545
E-mail: teusjanhendriksen@gmail.com
 
 

 

Het Witte Kerkje aan de Dr. Kimmijserlaan te Lunteren

  

NIEUWS: 

Activiteiten op de zondagen in november en december:

Vieringen:


Vieringen november, aanvang 10.30 uur tenzij anders aangegeven:

02                   Stiltegang                                             

09                   Regiozondag in Renkum            10.00 uur           

16                   Nellie Marcus                                                                                                                           Lezing: Thema: Frida Kahlo                                              

23                   Ivo de Jong                                  

30                   Geen activiteiten

Vieringen december:

07                    Jacob Slavenburg Lezing:                                                                                                         Vanwaar het kwaad?

14                    Stiltegang

21                    Rabbijn Soetendorp                                                                                                                   Lezing

25                    Ivo de Jong                                                                                                                                 Kerstviering                                                      

Overige activiteiten in november:

01                    Vijf Ritmes dansen.                          20:00 uur

04                    Cursus 'Thuis zijn'.                           20:00 uur                                                                        Margareth Harens

06                    Filmhuis                                            20.00 uur                                                                        'Jagten'

11                    Cursus 'Thuis zijn'.                           20:00 uur                                                                        Margareth Harens

12                    Gespreksgroep                                 20.00 uur                                                                         o.l.v. Ivo de Jong

22                    Concert: Bert v.d. Brink                    20.00 uur

25                    Cursus 'Thuis zijn'.                           20.00 uur                                                                        Margareth Harens       

Overige activiteiten in december:

11                    Filmhuis                                             20.00 uur                                                                        'Samsara'

13                    Vijf ritmes dansen                             20.00 uur                                                                                                                                      

--------------------------------------------------------------------------------------

Zie voor verdere informatie elders op de site: Eenheid november 2014                                                                                                                        

                                                                 


-----------------------------------------------
------------
Onder het kopje 'aktiviteiten 2011-2012' in de zijbalk kunt u het verslag lezen van onze 'busdienst' die gehouden werd op zondag 27 november 2011. Een bijzondere gebeurtenis. Er is een kleine impressie op film aan toegevoegd. Als u de link aanklikt kunt u meegenieten van enkele stukjes van deze dag.

  Plaats: “Het Witte Kerkje” aan de Dokter Kimmijserlaan 28 in Lunteren.
  Routebeschrijving: http://lunteren.opengeloofsgemeenschap.org/routebeschrijving


 

 Op Activiteitenoverzicht 2014-2015 leest u alles over wat er in dit seizoen bij de NPB Lunteren te beleven is.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
 
Subpagina''s (1): Inschrijfformulier