Startpagina

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Lunteren

 

Welkom op de website van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Lunteren.

De geloofsgemeenschap is een groeiende groep van leden en begunstigers en telt nu ca. 100 mensen, zowel uit Lunteren, Barneveld, Voorthuizen en andere dorpen in de regio.

 

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB is een vereniging van mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun geloof. Deze mensen worden gevoed vanuit vrijzinnig-christelijke en religieus-humanistische bronnen. Ook durven ze de zoektocht te ondernemen naar wat niet-westerse geloofsbronnen, filosofen en mystici te zeggen hebben.

 

De spiritualiteit van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB wordt gevoed door een diep geworteld vertrouwen dat dit leven vervuld is van zin. Een voortdurende verwondering over dit bestaan voedt dit vertrouwen en is de grondhouding van deze spiritualiteit.

De vraag naar wat God in het dagelijkse leven betekent, is een drijfveer achter deze spiritualiteit, evenals de vraag naar de ander in ons bestaan. Vrijzinnig geloven is een vragende manier van geloven. Er is ruimte inzichten van natuurwetenschap of bijbelonderzoek te toetsen aan de bijbelse overlevering. Ook is er ruimte om op zoek te gaan naar de waarde van christelijke geschriften die niet in de bijbel terecht gekomen zijn en wat zij ons vandaag te zeggen hebben.

 

Respect voor de mening van anderen is vanzelfsprekend bij geloven in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.

Juist in de geglobaliseerde wereld van vandaag is een ontmoetingsplaats waar respect en tolerantie voorop staan van groot belang.

 

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB bestaat uit ongeveer zestig lokale, autonome afdelingen met leden, begunstigers en een landelijk bestuur. 

De verenigingsstructuur houdt in dat leden van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB zowel plaatselijk als landelijk over belangrijke zaken mogen meebeslissen.

 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Lunteren, Dr. Kimmijserlaan 28, Lunteren.

www.opengeloofsgemeenschap.org


Secretariaat:     
Mevr. G. van Hoogdalem
Tel. 0318-484566
e-mail: ginekevh@hotmail.com


Verhuur gebouw:

Mevr. L.M. van Dalen 
e-mail: beheerwittekerklunteren@hotmail.com
 
 

 

Het Witte Kerkje aan de Dr. Kimmijserlaan te Lunteren

  

NIEUWS:

Activiteiten op de zondagen in maart en april:

Aanvang 10.30 uur       

______________________________________________________

maart:

04 Het verhaal van…..                Gert van Dalen                             10.30 uur

11 Viering                                                Harm Knoop                                  10.30 uur

18 Inleiding Passiemuziek        Wouter Verhage                           10.30 uur

25 Viering                                               Ivo de Jong                                   10.30 uur

29 Viering Witte Donderdag      Ivo de Jong                                   19.30 uur

30 Viering in R.K. Kerkje                                                                    19.30 uur

Elke zondagavond                        Stilte-uur                        20.00 – 21.00 uur

__________________________________________________________

april:

01 Paasviering                             Marieke de Vries                          10.30 uur

08 Interculturele Ontmoeting   Anass Habib, Rashid Ohalalou  10.30 uur

15 Viering                                                Nicolien Swen                               10.30 uur

22 ZinGdag                                    Juliette en Geertje                      10.30 uur

29 Viering                                               Ivo de Jong                                   10.30 uur

__________________________________________________________

Overige activiteiten in maart:

06 di  Thee met een thema    Klaske Heida                    14.00 – 15.30 uur

15 do Filmhuis                         ‘Lion’                                                  20.00 uur

Overige activiteiten in april:

03 di  Thee met een thema     Klaske Heida                   14.00 – 15.30 uur

14 Regiodag                              Hein Stufkens                   10.30 – 16.00 uur

20 Familietheater                     ‘Alle dagen feest’                      19.00 – 20.00 uur


                

Elke zondagavond (behalve in de vakanties) van 20.00 uur - 21.00 uur is er 'Stilte-uur'. Geïnspireerd door de 'stadsverlichting' (www.stadsverlichting.nu) is dit initiatief in januari 2015 van start gegaan.

Het activiteitenboekje staat op de site. Daarin kunt u meer lezen over 4-ringen en 'Stilte-uur'.

En..... onder het hoofdstuk: activiteiten 2015-2016 kunt u een kranten-artikel vinden uit de Barneveldse Krant van augustus 2015. Daarin staat uitgebreide informatie over het 'Stilte-uur'.                        


Zie voor verdere informatie elders op de site: Eenheid van januari 2017 en binnenkort van februari 2018

                                                                                                             Onder het kopje 'aktiviteiten 2015-2016' in de zijbalk kunt u het verslag lezen van onze 'busdienst' die gehouden werd op zondag 27 november 2011. Een bijzondere gebeurtenis. Er is een kleine impressie op film aan toegevoegd. Als u de link aanklikt kunt u meegenieten van enkele stukjes van deze dag.

  Plaats: “Het Witte Kerkje” aan de Dokter Kimmijserlaan 28 in Lunteren.
  Routebeschrijving: http://lunteren.opengeloofsgemeenschap.org/routebeschrijving


 

 Op Activiteitenoverzicht 2016-2017 leest u alles over wat er in dit seizoen bij de NPB Lunteren te beleven is.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
 
Subpagina''s (1): Inschrijfformulier