Startpagina

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Lunteren

 

Welkom op de website van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Lunteren.

De geloofsgemeenschap is een groeiende groep van leden en begunstigers en telt nu ca. 100 mensen, zowel uit Lunteren, Barneveld, Voorthuizen en andere dorpen in de regio.

 

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB is een vereniging van mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun geloof. Deze mensen worden gevoed vanuit vrijzinnig-christelijke en religieus-humanistische bronnen. Ook durven ze de zoektocht te ondernemen naar wat niet-westerse geloofsbronnen, filosofen en mystici te zeggen hebben.

 

De spiritualiteit van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB wordt gevoed door een diep geworteld vertrouwen dat dit leven vervuld is van zin. Een voortdurende verwondering over dit bestaan voedt dit vertrouwen en is de grondhouding van deze spiritualiteit.

De vraag naar wat God in het dagelijkse leven betekent, is een drijfveer achter deze spiritualiteit, evenals de vraag naar de ander in ons bestaan. Vrijzinnig geloven is een vragende manier van geloven. Er is ruimte inzichten van natuurwetenschap of bijbelonderzoek te toetsen aan de bijbelse overlevering. Ook is er ruimte om op zoek te gaan naar de waarde van christelijke geschriften die niet in de bijbel terecht gekomen zijn en wat zij ons vandaag te zeggen hebben.

 

Respect voor de mening van anderen is vanzelfsprekend bij geloven in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.

Juist in de geglobaliseerde wereld van vandaag is een ontmoetingsplaats waar respect en tolerantie voorop staan van groot belang.

 

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB bestaat uit ongeveer zestig lokale, autonome afdelingen met leden, begunstigers en een landelijk bestuur. 

De verenigingsstructuur houdt in dat leden van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB zowel plaatselijk als landelijk over belangrijke zaken mogen meebeslissen.

 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Lunteren, Dr. Kimmijserlaan 28, Lunteren.

www.opengeloofsgemeenschap.org

Secretariaat:     
Dhr. B. Schimmel
Tel. 0342-401499

E-mail: bertusschimmel@hetnet.nl


Verhuur gebouw:

Dhr. T.J. Hendriksen 
telefoon: 06-24260545
E-mail: teusjanhendriksen@gmail.com
 
 

 

Het Witte Kerkje aan de Dr. Kimmijserlaan te Lunteren

  

NIEUWS: 

Activiteiten op de zondagen in november 2015:


Aanvang vieringen, lezingen e.d. in de ochtend: 10.30 uur  

01            zinGdag                 met z’n allen zingen                          

08            regiozondag         Bennekom                

15            viering                   Ivo de Jong                                                      

                extra collecte voor ‘Familias Especiales’

22            stiltegang             meditatief samenzijn  

29            lezing:                  ‘En de twee zullen één zijn’      Jacob Slavenburg                              

 

Overige activiteiten in november:

03         cursus                           Levenskunst…’

                                                    Margareth Harens             19.30 uur-22.00 uur

10         cursus                           Levenskunst…’

                                                    Margareth Harens             19.30 uur-22.00 uur

12         filmhuis                         The salt of the earth                            20.00 uur

17         cursus                           Levenskunst…’

                                                    Margareth Harens              19.30 uur-22.00 uur

24         cursus                           Levenskunst…’

                                                    Margareth Harens              19.30 uur-22.00 uur

27         Friday-night-dinner     thema-diner                        17.30 uur-22.00 uur


Activiteiten op de zondagen in december:


06 Geen activiteiten           -------------

13 Viering                            Johan de Wit                                                                                                      extra collecte voor het 'Momotheater'                                        

20 4-ring                              Theo Hop                                       

25 Kerstviering                   Ivo de Jong                                  

27 Geen activiteiten           -------------


Overige activiteiten in december:

08 di Cursus                        Margareth Harens            19.30 uur-22.00 uur

17 do Filmhuis                    ‘Haevnen’                                              20.00 uur

Elke zondagavond van 20.00 uur - 21.00 uur is er 'Stilte-uur'. Geïnspireerd door de 'stadsverlichting' ( www.stadsverlichting.nu) is dit initiatief in januari 2015 van start gegaan.

Het nieuwe activiteitenboekje staat inmiddels weer op de site. Daarin kunt u meer lezen over 4- ringen en 'Stilte-uur'.

En..... onder het hoofdstuk: activiteiten 2015-2016 kunt u een kranten-artikel vinden uit de Barneveldse Krant van augustus 2015. Daarin staat uitgebreide informatie over het 'Stilte-uur'.                        


Zie voor verdere informatie elders op de site: Eenheid november 2015  

        

--------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                

                


Onder het kopje 'aktiviteiten 2015-2016' in de zijbalk kunt u het verslag lezen van onze 'busdienst' die gehouden werd op zondag 27 november 2011. Een bijzondere gebeurtenis. Er is een kleine impressie op film aan toegevoegd. Als u de link aanklikt kunt u meegenieten van enkele stukjes van deze dag.

  Plaats: “Het Witte Kerkje” aan de Dokter Kimmijserlaan 28 in Lunteren.
  Routebeschrijving: http://lunteren.opengeloofsgemeenschap.org/routebeschrijving


 

 Op Activiteitenoverzicht 2015-2016 leest u alles over wat er in dit seizoen bij de NPB Lunteren te beleven was

 Binnenkort het nieuwe boekje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
 
Subpagina''s (1): Inschrijfformulier