Startpagina

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Lunteren

 

Welkom op de website van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Lunteren.

De geloofsgemeenschap is een groeiende groep van leden en begunstigers en telt nu ca. 100 mensen, zowel uit Lunteren, Barneveld, Voorthuizen en andere dorpen in de regio.

 

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB is een vereniging van mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun geloof. Deze mensen worden gevoed vanuit vrijzinnig-christelijke en religieus-humanistische bronnen. Ook durven ze de zoektocht te ondernemen naar wat niet-westerse geloofsbronnen, filosofen en mystici te zeggen hebben.

 

De spiritualiteit van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB wordt gevoed door een diep geworteld vertrouwen dat dit leven vervuld is van zin. Een voortdurende verwondering over dit bestaan voedt dit vertrouwen en is de grondhouding van deze spiritualiteit.

De vraag naar wat God in het dagelijkse leven betekent, is een drijfveer achter deze spiritualiteit, evenals de vraag naar de ander in ons bestaan. Vrijzinnig geloven is een vragende manier van geloven. Er is ruimte inzichten van natuurwetenschap of bijbelonderzoek te toetsen aan de bijbelse overlevering. Ook is er ruimte om op zoek te gaan naar de waarde van christelijke geschriften die niet in de bijbel terecht gekomen zijn en wat zij ons vandaag te zeggen hebben.

 

Respect voor de mening van anderen is vanzelfsprekend bij geloven in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.

Juist in de geglobaliseerde wereld van vandaag is een ontmoetingsplaats waar respect en tolerantie voorop staan van groot belang.

 

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB bestaat uit ongeveer zestig lokale, autonome afdelingen met leden, begunstigers en een landelijk bestuur. 

De verenigingsstructuur houdt in dat leden van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB zowel plaatselijk als landelijk over belangrijke zaken mogen meebeslissen.

 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Lunteren, Dr. Kimmijserlaan 28, Lunteren.

www.opengeloofsgemeenschap.org

Secretariaat:     
Dhr. B. Schimmel
Tel. 0342-401499

E-mail: bertusschimmel@hetnet.nl


Verhuur gebouw:

Dhr. T.J. Hendriksen 
telefoon: 06-24260545
E-mail: teusjanhendriksen@gmail.com
 
 

 

Het Witte Kerkje aan de Dr. Kimmijserlaan te Lunteren

  

NIEUWS: 

Activiteiten op de zondagen in augustus en september 2015:

Aanvang vieringen, lezingen e.d. in de ochtend: 10.30 uur

                      

Vieringen augustus:

02                Irene Hörst

09                Geen activiteiten

16                Bert Dekker                                        

23                Geen activiteiten

30                Ivo de Jong


Vieringen september:

06                ZinGdag

13                Ivo de Jong - * 4-ring

20                Stiltegang 

27                Loes van Laar


* 4-ring:

Dit wordt de eerste in een serie van vijf zgn. 4-ringen. In deze 4-ringen gaan we met elkaar op zoek naar nieuwe vormen van viering, die meer gericht zijn op beleving en inspiratie. Een ieder van harte welkom en doe als u wilt gerust mee met de nagesprekken tijdens koffie en thee.
  • Vanaf de eerste zondag in september:

Elke zondagavond van 20.00 uur - 21.00 uur is er 'Stilte-uur'. Geïnspireerd door de 'stadsverlichting' ( www.stadsverlichting.nu) is dit initiatief in januari 2015 van start gegaan.

Het nieuwe activiteitenboekje staat inmiddels weer op de site. Daarin kunt u meer lezen over 4- ringen en 'stilte-uur'.                         


Overige activiteiten in augustus en september:

augustus:

28                  Broodjes smeren          Oud-Lunterse Dag                   19.00 uur                                                    Op de boerderij bij Jan-Dirk en Irene van de Voort.

september:

24                  Filmhuis                        The red violin                             20.00 uur

25                  Friday-night-dinner      Bij fam. Holwerda                   17.30 uur                                                     Zie activiteitenboekje op de site.                                                                                                            

--------------------------------------------------------------------------------------

Zie voor verdere informatie elders op de site: Eenheid juli augustus 2015      en later Eenheid september 2015                                                                                                                  

                                                                 


-----------------------------------------------
------------
Onder het kopje 'aktiviteiten 2011-2012' in de zijbalk kunt u het verslag lezen van onze 'busdienst' die gehouden werd op zondag 27 november 2011. Een bijzondere gebeurtenis. Er is een kleine impressie op film aan toegevoegd. Als u de link aanklikt kunt u meegenieten van enkele stukjes van deze dag.

  Plaats: “Het Witte Kerkje” aan de Dokter Kimmijserlaan 28 in Lunteren.
  Routebeschrijving: http://lunteren.opengeloofsgemeenschap.org/routebeschrijving


 

 Op Activiteitenoverzicht 2014-2015 leest u alles over wat er in dit seizoen bij de NPB Lunteren te beleven was

 Binnenkort het nieuwe boekje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
 
Subpagina''s (1): Inschrijfformulier