Eenheid

Eenheid is het blad dat in samenwerking met de afdelingen van Vrijzinnigen Zuid-West Veluwe maandelijks verschijnt. Ieder lid of begunstiger ontvangt het blad.
Hieronder staan artikelen van de afdeling Lunteren die in de laatste edities van Eenheid zijn verschenen.


Eenheid 679 mei en juni 2017 Lunteren

Vieringen:

mei aanvang 10.30 uur

07     viering                              Roos van Doorn                     

14     meditatief Samenzijn                                 

21     viering                              Ivo de Jong               

28     lezing                               Harm Knoop

 

juni aanvang 10.30 uur

04     Pinksterviering                   Carel ter Linden

11     meditatief samenzijn                          

18     viering                              Ivo de Jong                       

26     geen aktiviteiten

               

Voor de algemene agenda:

mei

12     wijziging datum: zie juni: familietheater                    Serge Bosman

18     filmhuis                             The lady in the Van     20.00 uur         

juni

02     Het kindertheater wordt verplaatst van 12 mei naar 2 juni dit ivm een voetbaltoernooi van de scholen in Lunteren.

I.v.m. de finale van het voetbaltoernooi van de scholen in Lunteren op 12-5-2017, wat altijd een hele happening is, hebben we besloten om de familievoorstelling van Serge Bosman over het spook van Kernhem, dat voor die datum gepland stond,                                                                              te verplaatsen naar vrijdagavond 2-6-2017 om 19.00 uur. Van harte welkom!

07     meditatie op het zand  o.l.v. Gert van Dalen           19.30 uur

         !!!   bij slecht weer: verplaatsing naar 14 juni

 

 

VAN HET BESTUUR:

 

In de vorige Eenheid stond al een korte terugblik op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 8 maart j.l. Met elkaar werken aan onze mooie vereniging. Tijdens die ALV bleek ook, dat het moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden. De twee vacatures die er zijn, zijn nog steeds niet ingevuld. Wel heeft het bestuur intussen Mirjam de Kluijver aangesteld om ons te ondersteunen bij het organiseren van de activiteiten voor het nieuwe seizoen. 

Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 11 maart verder in kaart gebracht welke ‘commissies’ er zijn, wie het aanspreekpunt is en wie vanuit het bestuur de contactpersoon is. Bovendien hebben wij een aantal portefeuilles  opnieuw verdeeld.

Verantwoordelijk vanuit het bestuur:

Gert van Dalen:

·         Functie:  voorzitter.

·         Algemene zaken.

·         P&O.

·         Regionaal en landelijk overleg.

 

Gineke van Hoogdalem:

·         Functie: secretaris.

·         Activiteitencommissie: contactpersoon Mirjam de Kluijver.

·         Pastoraat, lief- en leedcommissie: contactpersoon: Klaske Heida .   

·         Commissie ‘Viering’: contactpersoon: Marieke van Es.

·         Muziekcommissie: contactpersoon: Geertje Timmers.     

 

Renze Holwerda.

·         Functie: penningmeester.

o   Beheer van tuin en gebouw

o   Technisch commissie: contactpersoon: vacature

o   Tuincommissie : geen contactpersoon.

·         Coördinatie beheer en roostering eigen gebruik en verhuur van het gebouw: contactpersoon: Fieneke van Dalen.

PR en website: door alle veranderingen, waar we mee bezig zijn, is hier nog geen contactpersoon te vermelden.     


FAMILIETHEATER: vrijdag 12 mei ‘Roel droomt! Of niet!!!.....’, Serge Bosman

Roel droomt! Of niet!!!.......

Roel heeft het allemaal zien gebeuren. Vanuit zijn slaapkamerraam. Maar dat is raar. Dit is een verhaal dat honderden jaren geleden is gebeurd. Die witte schim, zou dat echt de juffer van Kernhem zijn geweest?

Roel gaat op onderzoek uit en belandt in een verhaal vol geschiedenis, Spanjaarden, oorlog en hij beleeft het allemaal mee. De geschiedenis speelt zich voor zijn ogen af. Maar wat is waar, en wat is niet waar? Is het een verhaal, een droom of echt gebeurd?

Verhalenverteller Serge Bosman speelt, vertelt en musiceert samen met het publiek door dit fantastische verhaal vol durf en moed.
Als theatermaker en dramadocent heeft Serge de afgelopen jaren gewerkt aan veel projecten voor jongeren. In deze solo voorstelling komt alles samen. Zijn drang om mooie verhalen te vertellen, de klanken van klassieke muziek die inspireren, het schrijven van liedjes én het spelen met en voor publiek.
Meer info: www.sergebosman.nl

 

Datum:      vrijdag 12-05-2017

Tijd:          19.00 – 20.00 uur

Kosten:     € 3,- kleine kinderen, € 5,- grote kinderen (vanaf 16 jaar)

Reserveren: theaterlunteren@gmail.com

 

FILMHUIS: donderdag 18 mei ‘The lady in the Van’

Waargebeurd en komisch drama met Maggie Smith als een excentrieke dame die jarenlang in een busje woonde op de oprit van een Londense schrijver Juffrouw Shepherd is een excentrieke en koppige vrouw van onbekende afkomst die in de jaren zeventig 'tijdelijk' haar oude busje parkeerde op de oprit van schrijver Alan Bennett in Londen. Vervolgens bleef ze hier vijftien jaar lang wonen.

The Lady in the Van is een verfilming van het gelijknamige boek en het theaterstuk dat schrijver Alan Bennett op zijn eigen ervaringen baseerde.

Groot-Brittannië, 2015 met Maggie Smith; Regie: Nicholas Hytner

 

Datum:                              18-05-2017                                                                                             

Kosten:                              richtbedrag vrijwillige bijdrage € 5,-

Inloop met koffie of thee: 19.30 uur                                                                          

Aanvang film:                    20.00 uur

 

LEZING: zondag 28 mei 2017 ‘Geweldloze communicatie’, Harm Knoop

Geweldloze communicatie (een interactieve lezing).

Die uitdrukking wekt hier en daar nogal wat irritatie op. Hoezo ‘geweldloos’! Is onze gebruikelijke communicatie dan zo gewelddadig?!

Ja, veel en veel meer dan we ons bewust zijn.

Geweldloze Communicatie (GC) opent onze ogen en oren voor hoe we doorgaans de mensen om ons heen (kan ook op grote afstand en sprekend tegen een derde) de maat nemen en ze een ‘oordeel’ meegeven. We luisteren ogenschijnlijk wel naar elkaar, maar horen we echt wat de ander zegt of horen we wat we zelf al lang aan ideeën, overtuigingen, meningen meedragen? GC biedt een taal die verbindt, een taal van mededogen die ontwapent – de alom aanwezige dreiging van een oordeel verdampt en geeft een ongekende ruimte om elkaar werkelijk te ontmoeten.

 

De Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg (1934-2015) heeft het

opgebouwd en uitgewerkt, de methode en het wereldwijde netwerk van

GC (Nonviolent Communication). Als u het proeft en de smaak te pakken

krijgt, is er geen houden meer aan. En het is ook nog eens besmettelijk.

Harm Knoop zoekt steeds het eigene, van zichzelf, van de ander(-en), van

het verhaal, beeld, thema. De schat die in alle mensen, in hun eigenheid,

verborgen ligt, die schat opgraven is het mooiste wat bestaat.

www.harmknoop.nl

 

Kosten: vrijwillige bijdrage bij een lezing met een richtlijn van € 5,- wordt op prijs gesteld

 

STILTE op ’t Zand: op woensdagavond 7 juni 2017 (bij slecht weer 14 juni)

een avond met elkaar naar het Wekeromse Zand, waar we met behulp van enkele oefeningen en korte teksten steeds stiller in onszelf kunnen worden. Vervolgens zullen we de stilte in de natuur ervaren, ieder op zijn eigen wijze. Vertrek vanaf het Witte gebouwtje aan de Dr. Kimmijserlaan 28.

 

Tijd:                 19.30 uur op de fiets, terug om plm. 22.00 uur.

Begeleiding:       Gert van Dalen.

Opgave:            0318-485254 of per e-mail gert.vandalen@planet.nl

 

STILTE-UUR: elke zondagavond wordt in het Witte Kerkje van 20.00 - 21.00 uur de mogelijkheid geboden om met elkaar in stilte aanwezig te zijn.

Info:                 Theresia Kamphuys 06 13650293

Kosten:     vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-

 

Eenheid 678 april 2017 Lunteren

Vieringen:

april aanvang 10.30 uur

02     ZinGdag                            Met z’n allen zingen                        

09     Lezing                               Hans le Grand                           

13     Witte Donderdag viering      Ivo de Jong                       VN

14     Goede Vrijdag                    RK kerkje Lunteren            

16     Paasviering                        Ivo de Jong                                VN   

23     Voorjaarslunch                   Ben van Hoogdalem

30     4-ring                               Film en Filosofische wandeling

 

Voor de algemene agenda:

22       Regiocursusdag                  “De Vlam” in Rhenen

 

VAN HET BESTUUR: tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 maart hebben we teruggekeken op 2016. In een boeiend jaarverslag gaf onze secretaris, Gineke van Hoogdalem, het jaar weer. De financiën werden door de penningmeester, Renze Holwerda, toegelicht. De kascommissie heeft alles gecontroleerd en in orde bevonden.  Plannen voor 2017 passeerden de revue. We gaan met de ondersteuning van de nieuwe activiteitencoördinator, Mirjam de Kluijver, zorgen dat er weer een mooi programmaboekje komt voor seizoen 2017-2018. De website wordt nu echt aangepakt en samen met Klaske Heida bekijken we het pastoraat. De bijbehorende begroting 2017 is goedgekeurd. Gert van Dalen gaf toelichting over de samenwerking en de gesprekken in regionaal verband. Een ander punt is het met elkaar zoeken naar een project om actief onze steun aan te geven. Daar waren ook geluiden om meerdere projecten op de rol te houden.

Bestuurswisseling: Bertus Schimmel en Tanja Dulmers werden in het zonnetje gezet, hoewel de reden (hun aftreden als bestuurslid) minder zonnig is. Zeker omdat vervanging helaas niet klaar staat. Resultaat is dat we vooralsnog met drie bestuursleden verder gaan. Gert en Renze spraken Bertus toe. Door zijn inzet is intensief in het bestuur gesproken over de toekomst, met als resultaat het Beleidsplan dat we vorig jaar vaststelden. In een door Gert geleide meditatie kwamen we een bijzondere vrouw tegen. Renze wist er zelfs een gezongen meditatie van te maken. Gineke deelde haar ervaringen tijdens dit meditatieve moment. En Tanja lachte zich biggelende tranen over de wangen.

Prachtige boeketten, boekjes en bonnen werden als dank voor het vele bestuurswerk aan Bertus en Tanja overhandigd.

Aan het einde van de vergadering memoreerde Gert de bijzondere sfeer in onze vereniging. Zoveel mensen die hun schouders onder allerlei dingen zetten. Met elkaar zijn we die mooie geloofsgemeenschap Vrijzinnig Lunteren. Heel veel dank aan iedereen.


ZINGDAG: alweer de laatste keer in dit seizoen gaan we heerlijk een uurtje zingen met elkaar. Dat doen we op zondag 2 april. Kom gerust meedoen, ook al ben je nooit eerder geweest. Het is echt voor iedereen te doen. Eenstemmig, meerstemmig, canons, vrolijke gezellige liedjes,Taizé-liederen. Van alles wat. En na afloop even gezellig napraten onder het genot van kopje koffie of thee.

 

LEZING: zondag 9 april 2017

‘Het gaat om jouw zoektocht, niet om ons levensanker’, Hans le Grand.

Veel vrijzinnige groepen vergrijzen en worden langzaam kleiner. In deze lezing zal Rev. dr. Hans le Grand uitleggen dat dit komt doordat de verlichte uitleg van de Christelijke traditie een 19de eeuws succesverhaal is, maar in deze tijd met name jongere mensen steeds minder aanspreekt. Een andere meer eigentijdse benadering is om niet zozeer de Christelijke traditie, maar de zoektocht naar zingeving van het individu centraal te stellen. Georganiseerde vrijzinnige religie zou dan een plek worden waar mensen groeien in bewustzijn. Aan de hand van een model van de Amerikaanse auteur Ken Wilber zal Hans uitleggen hoe de vrijzinnigheid deze uitdaging op kan pakken en daarmee een nieuw perspectief kan vinden.

Rev. Dr. Hans le Grand (1966) studeerde natuurkunde en theologie en werkt als financieel econoom voor een groot verzekeringsbedrijf. Hij woonde een jaar (1996-1997) in de Verenigde Staten en leerde daar ‘Unitarian Universalism’ kennen. Terug in Nederland zocht hij naar een mogelijkheid om zijn studie voor het predikantschap in deze traditie af te ronden. Uiteindelijk is hij als predikant erkend door de ‘General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches’ in het Verenigd Koninkrijk (2002). Hans bezocht de General Assembly van de UUA in 1997 en gaf een presentatie op het ICUU congres in Rolduc 2010. Hij is een vaste gastvoorganger in veel afdelingen van de NPB. Hij is docent aan de opleiding voor vrijzinnig pastoraat (OVP) en publiceert over de identiteit en toekomst van vrijzinnigheid.

STILLE WEEK: van maandag 10 april tot en met zondag 16 april zijn er in Lunteren weer meerdere momenten van samenkomst op verschillende locaties. Maandag tot en met woensdag zijn er meditatieve samenkomsten in de Molukse kerk van 19.30 uur tot 20.00 uur. Witte Donderdag is er om 19.30 uur een viering in ons kerkgebouw. Ivo de Jong leidt deze avond. Op Goede Vrijdag zullen wij weer evenals in voorgaande jaren een samenzijn hebben met de leden van het Rooms-katholieke kerkje aan de Kerkhoflaan. U bent van harte uitgenodigd om deze week mee te beleven in één of meer genoemde vieringen. In de dienst op Paasmorgen zal Ivo de Jong voorgaan.

REGIOCURSUSDAG: zaterdag 22 april.
‘welk vuur geven we door’?!

Wat is meer de moeite waard om aan de volgende generaties over te dragen dan: verwondering. nieuwsgierigheid, vertrouwen in de vooruitgang, verantwoordelijkheid, tolerantie, geduld, vrijheid, idealisme, schoonheid en liefde? In het cultureel testament ‘Erfenis Europa’ van een babyboomer worden legaten toegelicht die volgens de auteur, bijzonder hoogleraar, Christiane Berkvens in de bagage van toekomstige Europese burgers paraat moeten zijn. Deze legaten bestaan uit literaire en kunstzinnige meesterwerken, toneelstukken, opera’s en films die elke Europeaan zou moeten kennen om zich waarlijk Europeaan te kunnen voelen. Is het nadelig de mythe van le bon sauvage (Jean-Jacques Rousseau) niet te kennen of niet te weten waarom een ruimteschip Ulysses heet? Mist men iets essentieels als men niet weet hoe Socrates aan zijn einde kwam, wat het Goelag-archipel inhield en waar Baltische componisten hun inspiratie vandaan halen? Op al deze vragen antwoordt de docent volmondig: ja! Wie de eigen cultuur onvoldoende kent, herkent er zichzelf niet in, gaat aan de eigen identiteit twijfelen en geniet niet voor de helft van wat het leven biedt.

Dit cultureel testament is verdeeld in een aantal legaten, begrippen snobisme waaronder de te overdragen meesterwerken zijn gerangschikt. Ook komt aan de orde wat met alle zekerheid buiten de Europese erfenis moet worden gehouden: de arrogantie van het Westen, het paternalisme en het van kunstenaars en kunstliefhebbers. De cursus wordt gegeven aan de hand van beeld en geluid, het Remonstrants Seminarium te Leiden. Sinds 2001 is ze bijzonder hoogleraar Europese cultuur verbonden aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen (Keizer Karel leerstoel).

Literatuur Christiane Berkvens-Stevelinck, Erfenis Europa, Toekomst van een stervende zwaan.. Skandalon 2012

 Mw. prof. dr. Christiane Berkvens-Stevelinck studeerde geschiedenis aan de Université Libre de Bruxelles, Paleografie en Diplomatiek aan de Scuola Vaticana di paleografie e diplomatica te Rome en Theologie aan het Remonstrants Seminarium te Leiden. Sinds 2001 is ze bijzonder hoogleraar Europese cultuur verbonden aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen (Keizer Karel leerstoel).

Deze cursusdag van 2 x 2 uur is inclusief lunch.

Opgave graag bij onderstaande adressen:

* Lunteren, mevrouw Lenny koster, lennykoster@upcmail.nl

* Bennekom, de heer Loek Treep treep@upcmail.nl

* Rhenen, de heer Han van der Voet vandervoet-rhenen@planet.nl

* Ede, mevrouw Gerdine Gaikhorst g.a.gaikhorst@outlook.com

 

Datum: 22 april 2017

Tijd: 10.00 - 16.00 uur incl. lunch

Plaats: ‘De Vlam’, Beukenlaan 2, Rhenen

Kosten: € 30,- (leden) en € 40,- (niet-leden)

Opgave: tanjadulmers@hotmail.com

Betaling vindt plaats vóór aanvang van de bijeenkomst.

 

VOORJAARSLUNCH: op zondagmorgen 23 april vanaf 10.30 uur is er een gezellig samenzijn. In overleg neemt iedereen iets mee voor de maaltijd. U kunt zich opgeven bij coördinator Ben van Hoogdalem: 0318 484566

 

STILTE-UUR: elke zondagavond wordt in het Witte Kerkje van 20.00 - 21.00 uur de mogelijkheid geboden om met elkaar in stilte aanwezig te zijn.

Info:                 Theresia Kamphuys 06 13650293

Kosten:     vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-

------------------------------------------

Eenheid 677 maart 2017 Lunteren

 Vieringen:

maart aanvang 10.30 uur

05     stiltegang                   Meditatief samenzijn                             

12     viering                       Tina Geels                                VN

19     lezing                        Ivo de Jong                              VN

26     viering                       Johan de Wit                             VN   

 Voor de algemene agenda:

03       Wereldgebedsdag       Plaats wordt nog nader bekend

08     Algemene Ledenvergadering                      20.00 uur

16     Filmhuis                     Tanna                      20.00 uur

24     Friday-night-dinner      Thema-diner          18.00 – 22.00 uur

       

VAN HET BESTUUR: ‘Algemene Ledenvergadering’

Op woensdag 8 maart is er een Algemene Ledenvergadering (ALV). Onderwerpen zijn het jaarverslag en de financiële stukken over 2016 en begroting 2017. En natuurlijk de voortgang van onze plannen. Aanvang 20.00 uur. 


FILMHUIS: donderdag 16 maart ‘Tanna’

Wawa wordt verliefd op Dain. De langzaam ontluikende liefde is mooi om te zien en iedereen gunt het duo al het geluk van de wereld. Maar het mag niet zo zijn: het stamhoofd staat de relatie niet toe. Wawa is uitgehuwelijkt om de vrede met een rivaliserende stam te bezegelen. Dit uiteraard tot grote onvrede van het duo, dat besluit te vluchten. Het verhaal doet denken aan Shakespeares Romeo & Juliet en vele afgeleiden. Toch heeft Tanna iets speciaals.

Dat speciale ligt vooral in de setting van de film. Tanna is opgenomen op het gelijknamige eiland in Vanuatu. De prachtige ongerepte natuur is de locatie waar de Yakel wonen, een stam die nog leeft volgens de Kastom, hun traditionele normen en waarden. De film laat zien hoe Wawa en Dain de traditie van uithuwelijking uitdagen en een eigen keuze maken.

Meer info over de Yakel:
http://www.john-bakker-blog.nl/wereldreiziger/de-yakel-op-tanna-in-vanuatu/
Trailer: https://youtu.be/elcGO5U4Uw4

Australië, 2015
Regie: Bentley Dean & Martin Butler
Beste Cinematografie (Venetië 2015)

Koffie en thee vanaf 19:30 uur
Aanvang film 20:00 uur
Richtlijn vrijwillige bijdrage: € 5, =

U bent welkom in het kerkje aan de Kimmijserlaan vanaf 19:30 uur voor koffie/thee.

Datum:                             16-03-2017                                                                                                                                                       Kosten:                             richtbedrag vrijwillige bijdrage € 5,-                                                                                                                         Inloop met koffie of thee:    19.30 uur                                                                                                                                                  Aanvang film:                    20.00 uur

 

LEZING: zondag 19 maart 2017

Jan Mankes en Anne Zernike’, Ivo de Jong

 ‘Kunst is het, de hemel te kunnen zien in een modderpoel’

(uit de brieven).

Jan Mankes, geboren in 1889, woonde van 1909 tot 1915 met zijn ouders in Het Meer, een buurtschap gelegen vlakbij Heerenveen. Hier ontwikkelde hij zijn liefde voor de natuur en maakte veel van zijn beste werken (een van zijn topstukken is het schilderij van de Woudsterweg).

In 1913 leerde hij in Bovenknijpe Anne Zernike kennen, een theologe en de eerste vrouwelijke predikant van Nederland. Hij trouwde in1915 met haar, waarna ze een tijdje in Den Haag woonden. In 1916 verhuisden

ze naar Eerbeek in Gelderland, omdat ze dachten dat die  bosrijke omgeving goed zou zijn voor Mankes, die inmiddels aan tuberculose leed.

In 1920 overleed hij aan zijn ziekte, toen hij 30 jaar oud was. Hij werd begraven in Eerbeek. Zijn vrouw Annie werd later predikante voor de NPB in Rotterdam (en Ivo is een opvolger!) en zij heeft Mankes’ bevlogenheid verder mee gedeeld, tot ook zij stierf in 1972.

Mankes liet een oeuvre na van zo'n 150, met name kleine, schilderijen, ongeveer 100 tekeningen en zo'n 50 prenten. In meer dan de helft van zijn werk is de  natuur het belangrijkste onderwerp. Daarnaast maakte hij zelfportretten, portretten (met name van zijn vader, zijn moeder en zijn vrouw), stillevens, landschappen en interieurs. Zijn werk kenmerkt zich met name door een zekere stilte. In 1923 noemt Richard Roland Holst hem: Hollands meest verstilde schilder. Veel van zijn werk bevindt zich in museum MORE in het Gelderse Gorssel, maar ook in Heerenveen en Arnhem is prachtig werk te zien. Jan en Annie zijn bijzonder boeiende mensen geweest.

 Een lezing door Ivo de Jong met beelden over het werk.

 

FRIDAY-NIGHT-DINNER: wij gaan door met ons Friday-Night-Dinner. Het stimuleert ons om enthousiast door te gaan met de min of meer bekende formule van lekker eten met biologisch geproduceerde ingrediënten en een interessant gespreksthema. Het thema van de avond van 24 maart is op dit moment nog niet bekend. Een vast onderdeel is aandacht voor duurzaamheid. En hoewel het woord duurzaamheid een beetje een containerbegrip is geworden weten wij het als tafelgenoten in onze gesprekken wel altijd focus te geven.

Van harte uitgenodigd om onze gast te zijn op deze vrijdagavond 24 maart 2017 van ongeveer 17.30 tot ongeveer 22.00 uur. Opgave bij Renze en Sea Holwerda: r.j.holwerda@planet.nl of 0612496854.

De avond begint omstreeks 18.00 uur en eindigt om omstreeks 22.00 uur. Van harte welkom.

 

Datum:       vrijdag 24 maart 2017

Tijd:           18.00 uur tot ongeveer 22.00 uur

Kosten:      € 25,-

 

STILTE-UUR: elke zondagavond wordt in het Witte Kerkje van 20.00 - 21.00 uur de mogelijkheid geboden om met elkaar in stilte aanwezig te zijn.

Info:                 Theresia Kamphuys 06 13650293

Kosten:     vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-

 

VAN DE LEDEN: als nieuwe leden hebben zich aangemeld: Adriaan en Ingrid Sprey, Burg. Prinslaan 49, Ede.

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ===================================================================================================
 
Comments