Eenheid

Eenheid is het blad dat in samenwerking met de afdelingen van Vrijzinnigen Zuid-West Veluwe maandelijks verschijnt. Ieder lid of begunstiger ontvangt het blad.
Hieronder staan artikelen van de afdeling Lunteren die in de laatste edities van Eenheid zijn verschenen.


Eenheid 690 juli en augustus 2018 Lunteren

Vieringen:

juli    aanvang 10.30 uur

01     Lezing                                        Anne Maria van Hilst

01     Interculturele ontmoeting         In de pluktuin van Très Jolie

         aanvang 13.00 uur

08     Viering                                       Loes van Laar           VN

15     Geen activiteiten

22     Viering                                       Ineke Adriaansz       

29     Geen activiteiten

 

augustus aanvang 10.30 uur        

05     Geen activiteiten

12     Viering                                       Irene Hörst               VN

19     De nieuwe generatie a/h woord     Sam Rijken      

26     Viering                                       Johan de Wit             VN   

 

 

Overige activiteiten

‘Gastvrijheid in het Jodendom’ lezing door Anne Maria van Hilst

Zondag 1 juli

Gastvrijheid is een veelbesproken thema in deze tijd. Iedereen heeft er wel een mening over. Binnen alle religieuze tradities is gastvrijheid een belangrijke waarde, zo ook in de Joodse. In de Tora staat: ‘Moge je huis een ontmoetingsplaats zijn voor wijzen, word vuil in het vuil van hun voeten en drink dorstig hun woorden op. Zet je deuren wijd open en laat de armen deel zijn van je huis.’ En ‘Wie weet of de gast die u uitnodigt niet ook de profeet Elia zal blijken te zijn?’ Gastvrijheid brengt echter ook problemen met zich mee. Is het wel evenwichtig? Is het wel veilig? In de lezing zal ik stilstaan bij deze vragen aan de hand van voorbeelden in mijn eigen leven en de Joodse traditie.

 

Personalia: In 2006 ben ik begonnen met de Bachelor wereldreligie aan de universiteit Leiden. Na mijn propedeuse ben ik in 2007 overgestapt naar de Bachelor Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Door de studie Hebreeuws ben ik in staat geweest primaire bronnen te lezen. Zoals blijkt uit mijn studies heb ik een grote passie voor Joodse geschiedenis en dan met name op een educatief vlak. Ik ben dan ook bezig met het opzetten van verschillende educatieve programma’s waaronder cursussen in het Hebreeuws, Joodse vrouwen door de geschiedenis heen en Joods leven in Amsterdam.

 

Datum: 1 juli 2018

Tijd: 10.30 – 11.30 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,-

 

‘Interculturele ontmoeting’ in de pluktuin ‘Très Jolie’ in De Glind

1 juli van 13.00 tot ca. 16 uur: Interculturele Ontmoeting in de Pluktuin van Theresia Kamphuys, Juliëtte Stout en Emile van Leeuwen “Tres Jolie” in de Glind.

Deze prachtige tuin is de ideale plek  voor onze volgende Interculturele Ontmoeting. Theresia, Juliëtte en Emile ontvangen ons, samen met deelnemers van de laatste ontmoetingen en nieuwkomers, om elkaar beter te leren kennen en ons allemaal thuis te laten voelen. Samen de natuur te ervaren, daar rondgeleid worden, te lunchen met ter plekke gemaakte pizza`s uit de houtoven, producten van de tuin te proeven, met elkaar te praten en herinneringen te delen.

Het is nodig een schatting te maken, hoeveel mensen naar de pluktuin komen. En…graag willen we weten hoeveel mensen plaatsen over hebben in hun auto om anderen mee te nemen, die geen auto hebben.

Opgave bij één van onderstaande personen:

Jan Dirk vd Voort - remeker@remeker.nl

Theresia Kamphuys - theresiakamphuys@gmail.com

Patsy Hughan - p.a.hughan@hva.nl

Marieke van Es - vanes.evamaria@gmail.com

 

Kijk alvast op de website:  http://tresjoliefruittuin.nl/

 

‘Stilte op het Zand’

Op woensdagavond, 4 juli, gaat Gert van Dalen met belangstellenden op de fiets naar het Wekeromse Zand. Samen worden we stil, ervaren de natuur en delen wat we meemaken.

Zin om mee te gaan? We vertrekken om 19.30 uur op de fiets vanaf het Witte Kerkje. Opgeven kan door een mail te sturen naar gert.vandalen@planet.nl of schrijf je naam op de lijst die t.z.t. in het Witte Kerkje hangt.  

 

VAN HET BESTUUR:

Het activiteitenseizoen ‘17/’18 is bijna afgelopen. Zoveel moois hebben we met elkaar mogen beleven, met dank aan de activiteitencommissie van toen! Er zijn nieuwe thema’s gestart die onze ogen en harten openen voor verscheidenheid: de Interculturele Ontmoetingen georganiseerd door Marieke en Jan Dirk en De Nieuwe Generatie waarin onze kinderen aan het woord komen.

Ondertussen ligt het programmaboekje voor ‘18/’19 klaar, ook met dank aan ieder die daaraan bijgedragen heeft. Er staan weer bijzondere belevenissen aan te komen, zoals de excursie op woensdag 12 september naar ‘Het Schip’ in Amsterdam. Martinus van Milt (als restaurateur betrokken) neemt ons mee naar dit bijzondere project van de Amsterdamse School.

Ik wil hier ook graag vermelden dat de besturen van Bennekom en Lunteren bijeen geweest zijn. De ideeën over een gezamenlijk Bezinningscentrum zijn wat verder ontwikkeld; wat hebben wij als vrijzinnigen te bieden aan een nieuwe generatie die zich niet zo snel wil binden via lidmaatschap. Een nieuwe generatie in een nieuwe tijd. Na de zomer willen we u als leden er graag bij betrekken.

In deze wat rustigere zomermaanden kunnen we elkaar blijven ontmoeten in de tweewekelijkse vieringen. De eerste activiteit is weer op 19 augustus; dan gaat het nieuwe seizoen van start (zie verderop). Ik wens u een heerlijke zomer!

Maud Berens

 

‘Wie ben ik en wat doe ik hier’ door Sam Rijken

Zondag 19 augustus

DE NIEUWE GENERATIE

In deze nieuwe rubriek komen kinderen van leden van Vrijzinnig Lunteren vertellen wat hun idealen /interesses zijn en hoe ze die proberen te verwezenlijken. Inspirerend voor ons allemaal!

Deze tweede keer is Sam Rijken aan de beurt; hij schrijft:

“Wie ben ik en wat doe ik hier? Het is de meest fundamentele vraag die de mens zich kan stellen en zal blijven stellen. Na een korte presentatie over de geschiedenis en filosofie van de wetenschap zal ik aan de hand van een aantal anekdotes een gesprek starten over het formuleren van een antwoord op deze vraag in de moderne wereld. Hierbij hoop ik in te gaan op onderwerpen als de aard van de mens, 'ware kennis', en de relatie tussen mens, natuur, en natuurkunde. Ook wil ik een blik werpen op de uitspraak "wetenschap is de nieuwe religie" en op de idealen van een generatie die teveel tijd heeft om na te denken.”

 

Personalia: Sam Rijken, zoon van Harry Rijken en Maud Berens, is in Lunteren opgegroeid en woont en studeert nu in Utrecht. Na zijn bachelor Natuurkunde begon hij aan een master Wetenschapsfilosofie, specialisatie Philosophy of Physics. Hij hoopt in februari af te studeren.

 

Datum: zondag 19 augustus

Aanvang: 10.30 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage

 

Een terugblik op onze activiteiten.

Zondag, 13 mei, gaf Ruben Jacobs een lezing in het Witte Kerkje met als titel: "Authenticiteit een onmogelijk verlangen?" Ruben Jacobs is docent (in cultuursociologie en filosofie) en onderzoeker aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Het werd een mooie morgen met een boeiend verhaal. Met veel voorbeelden schetste Jacobs een breed palet aan inzichten. Hij nam ons mee naar nieuwe kanten van het kijken naar en denken over authenticiteit. Startend met een schilderij van Caspar David Friedrich 'Der Wanderer über dem Nebelmeer', besprak Ruben Jacobs het thema aan de hand van: de mens, het object en de natuur. Jezelf zijn, wat maakt je authentiek? Je eigen ding doen? Zie je jezelf zoals anderen jou zien? De wens om iets unieks te kopen. Terug naar de echtheid van de natuur? De onvermijdelijke vraag 'Bestaat authenticiteit eigenlijk wel?' kwam aan de orde. En het antwoord hangt af van wat je onder authenticiteit verstaat. Een inspirerende lezing, waarin hij tegenstrijdigheden benoemde zoals bv.: ‘dicht bij jezelf blijven, maar ondertussen wel verbonden (beïnvloed) door sociale media’. Ook de drang van m.n. jongeren om te zoeken naar ‘authentieke plekken’ met het ecologische spanningsveld, dat daardoor ontstaat. Kortom veel stof tot nadenken en napraten.

Gert van Dalen

 

STILTE-UUR: in de maanden juli en augustus is er geen stilte-uur.

 

 

Eenheid 689 mei en juni 2018 Lunteren

 

Vieringen:

mei   aanvang 10.30 uur

06     Viering                                       Klaas Douwes

13     Lezing                                        Ruben Jabobs

20     Viering                                       Marieke de Vries              

 

juni   aanvang 10.30 uur             

03     Viering                                       Fride Bonda              R

10     Viering                                       Ivo de Jong              VN   

17     De Nieuwe Generatie a/h woord:

         Presentatie/Lezing                    Jorien Timmers

         over haar milieu-/bewustwordingsproject: EcoBusAmerica

24     Viering                                       Roos van Doorn

 

Voor de algemene agenda

mei

01     Thee met een thema                 Klaske Heida/Geertje Timmers

17     Filmhuis                                     Marguerite                       20 uur

27     Voorjaarsontbijt                          Ben en Gineke van Hoogdalem

 

juni

05     Thee met een thema                   Klaske Heida/Geertje Timmers

 

Overige activiteiten

‘Thee met een thema’ met Klaske Heida en Geertje Timmers

Dinsdag 1 mei en 5 juni

Elke eerste dinsdag van de maand, 'Thee met een Thema'. U bent van harte welkom! En er is koffie voor de niet theedrinkers. Tijdens deze middag willen we gezellig samenkomen en praten over een thema. Eigen inbreng is mogelijk, maar niet noodzakelijk.

 

Datum: 1 mei en 5 juni
Tijd:14.00 – 15.30 uur

Kosten: eigen bijdrage € 2,-

 

‘Authenticiteit een onmogelijke verlangen?’ lezing door Ruben Jacobs

Zondag 13 mei

Vanaf de Romantiek zijn we in de greep van het verlangen naar echtheid. Via Lonely Planet struinen we de wereld af op zoek naar plekken die nog ‘ongerept’ zijn, op Facebook construeren we dag in dag uit onze ‘unieke’ identiteit en van politici verwachten we niets minder dan een ‘oprechte’ stijl. Authenticiteit is, net als Fair Trade, een (commercieel) keurmerk geworden voor de wereld om ons heen. Maar wat als die wereld helemaal geen unieke kern bezit? Wat als de mens van nature eigenlijk kunstmatig is? Trekt authenticiteit dan niet eerder een mistgordijn op tussen ons en de wereld, dan dat het ons er daadwerkelijk mee in contact brengt? Kortom: moeten we afscheid nemen van authenticiteit?

 

Personalia: Ruben Jacobs (Amsterdam, 1984) studeerde Kunst & Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en cultuursociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Afgelopen jaren was hij o.a. als freelance journalist werkzaam voor de VPRO, NTR en diverse (online) bladen. Momenteel is hij docent en onderzoeker aan de HKU waar hij o.a. les geeft in cultuursociologie en filosofie. Eind 2014 verscheen zijn eerste boek; Iedereen een kunstenaar. Over authenticiteit, kunstenaarschap en de creatieve industrie’.

 

Datum: 13 mei 2018

Tijd: 10.30 – 11.30 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,-

 

FILMHUIS: donderdag 17 mei ‘Marguerite’

Op donderdag 17 mei draaien we alweer de laatste film van seizoen 2017-2018, Marguerite.

Het is een Frans-Tsjechisch-Belgische film uit 2015 onder regie van Xavier Giannoli, geïnspireerd op het leven van Florence Foster Jenkins.

Marguerite is schatrijk en heeft een grote passie voor muziek. Hoewel ze weinig zangtalent heeft, is zij zich hier zelf niet van bewust. Het publiek dat haar gezang aanhoort, waardeert haar meer om het amusement dat zij hun schenkt dan om haar muzikale talent. Aangemoedigd door een jonge journalist besluit Marguerite haar droom te volgen en om, ondanks tegenwerpingen van haar echtgenoot, een optreden te organiseren voor een onbekend publiek.

 

Datum: donderdag 17 mei

Aanvang: 20:00 uur.

Kosten: richtbedrag € 5,-

Vanaf 19:30 bent u welkom voor koffie of thee. Na afloop napraten met een glas wijn of sap.

 

‘Voorjaarsontbijt’

Op zondagmorgen 27 mei 2018 is er een gezellig samenzijn vanaf 9.30 (9.00 uur beginnen met klaarzetten) tot ongeveer 12.00 uur. In overleg neemt iedereen iets mee voor de maaltijd. U kunt zich opgeven bij coördinator Ben van Hoogdalem (0318-484566).

Datum: 3 juni 2018

Tijd: 10.30 – 11.30 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,-

 

DE NIEUWE GENERATIE A/H WOORD:

In de nieuwe rubriek “DE NIEUWE GENERATIE” komen kinderen van leden van Het Witte Kerkje vertellen wat hun idealen /interesses zijn en hoe ze die proberen te verwezenlijken. Inspirerend voor ons allemaal!

 

De eerste keer is Jorien Timmers, dochter van Johan en Geertje Timmers, aan de beurt,

en wel op zondag 17 juni a.s. om 10.30 uur. De vrijwillige bijdrage is voor haar project.

 

Jorien Timmers en haar Eco Bus America.

 

'Bent u benieuwd naar wat Jorien Timmers te vertellen heeft over haar project ‘Eco Bus America’ kom dan op zondagochtend 17 juni om 10:30 uur naar het witte kerkje in Lunteren. Jorien gaat vanaf November met een zo milieuvriendelijk mogelijk busje van Californië naar Patagonië reizen. Haar doel is bewustzijn creëren op gebied van milieukwesties. Jorien zal zich vooral focussen op het grote probleem ‘de plastic soep’. Aan de hand van films, presentaties en workshops wil ze mensen inspireren om bewuster te leven en in laten zien dat verandering heel erg hard nodig is en deze verandering begint bij het aanpassen van onze eigen gewoonten. Zelf leeft Jorien ‘zero waste’ zoals dat heet. Dit betekent dat ze zo goed als geen plastic gebruikt in haar dagelijks leven. Wil je weten hoe ze dat doet,  hoe dit project is ontstaan, wat ze tot nu toe allemaal al heeft gedaan met haar project en waar ze tegenaan loopt? Dit alles en nog veel meer komt ze ons vertellen! Ben je er ook bij?'

 

http://ecobusamerica.strikingly.com

Datum: 17 juni 2018

Tijd: 10.30 – 11.30 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage, bestemd voor haar project, richtbedrag € 5,-

 

VAN HET BESTUUR:

We zijn gestart met het nieuwe bestuur; fijn dat we kunnen voortborduren op de goede samenwerking die er was o.l.v. Gert van Dalen. Mooi om tijd te nemen elkaar te leren kennen en te luisteren naar wat ieder van ons beweegt en wat we nodig hebben om ons zo full speed in te kunnen zetten. Ook al ben ik zelf al zo’n 15 jaar redelijk actief lid, nu pas ga ik me echt verdiepen in wat er speelt op landelijk en regionaal vrijzinnig niveau, veel waar we wel wat mee kunnen. En opnieuw, nu vanuit deze bestuurdersrol, voel ik me gesterkt en ontroerd te zien hoeveel leden zich inzetten en hun steentje bijdragen, ieder met zijn eigen talent.

De afgelopen maand stond vooral in het teken van Pasen: prachtige passiemuziek ingeleid door een bevlogen Wouter Verhage, Palmpasen en Witte Donderdag o.l.v. Ivo de Jong, helaas kon de Goede Vrijdagviering in de Sint Antonius Abt niet meer doorgaan ivm het sluiten van het RK kerkje, en daarna een zonnige Paasviering o.l.v. Marieke de Vries waarin men zijn/haar lichtje kon aansteken aan elkaar en een paasboodschap de wereld in kon zenden.

De komende maanden zullen we elkaar kunnen ontmoeten in stilte, film, ontbijt, thee, authenticiteit, intercultureel, sporen van het goddelijke en (pinkster)vieringen.

Maud Berens

 

STILTE-UUR: elke zondagavond wordt in het Witte Kerkje van 20.00 - 21.00 uur de mogelijkheid geboden om met elkaar in stilte aanwezig te zijn.

 

Data:        Alle zondagavonden van september t/m juni. M.u.v. Kerstmis, Pasen en Pinksteren

Tijd:          20.00 - 21.00 uur.

Kosten:     Vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-

Info:          Theresia Kamphuys (06-13650293)      

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


Comments