Eenheid

Eenheid is het blad dat in samenwerking met de afdelingen van Vrijzinnigen Zuid-West Veluwe maandelijks verschijnt. Ieder lid of begunstiger ontvangt het blad.
Hieronder staan artikelen van de afdeling Lunteren die in de laatste edities van Eenheid zijn verschenen.

Eenheid 686 februari 2018 Lunteren

Vieringen:

feb aanvang 10.30 uur

04     Dans                                 Geertje Hozee-Jansma

11     Lezing                               Hans le Grand   

18     Film ‘Límites sin límite’     Nellie Markus

25     Viering                              Jan Greven

 

Voor de algemene agenda

06     Thee met een thema           Klaske Heida             

       

THEE MET EEN THEMA: op dinsdagmiddag 6 februari komen we weer bij elkaar om te praten over een thema. Eigen inbreng is mogelijk, maar niet noodzakelijk. In de bijeenkomst van januari hebben we al een thema afgesproken, namelijk:
Welk beroep heb jij /had jij? Had je dit weer gekozen als je opnieuw mocht kiezen? Wat vind/vond je van je beroep?
Aanmelden bij Klaske tel.nr. 0318 300969, mail: heidak57@hotmail.com

Datum: dinsdag 6 februari
Tijd: 14.00 uur – 15.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage van € 2,-

Zondag 18 februari 2018

‘Límites sin límite’ - grenzen zonder grens

De jongeren uit het familiehuis van NPH (Nuestros Pequeños Hermanos) in Mexico tonen in deze film waarom Mexicanen de grens willen oversteken naar de Verenigde Staten. De kinderen zijn erg trots op deze film die ze zelf hebben gemaakt en waar ze zelf in spelen en willen op deze manier hun steentje bijdragen aan het ophalen van geld in Nederland om de creatieve projecten in Mexico voortgang te kunnen laten vinden. Sinds 2009 zijn wij druk bezig om in Mexico jongeren door middel van creatieve projecten hun zelfvertrouwen terug te geven. De creatieve projecten helpen om de kinderen hun traumatische ervaringen uit het verleden te verwerken en een plek te geven. Website: www.nelliemarkus.nl

Personalia: In 2005 kwam ik, Nellie Markus, in contact met de organisatie WereldOuders en werd ik ‘wereldouder’ (samen met mijn partner) van Antonio Adan. In 2006 reisden wij naar Mexico om Antonio Adan te bezoeken. Wij waren onder de indruk van de ontmoeting met hem. Mexico, Antonio, het weeshuis, het liet ons niet meer los. (info@wereldouders.nl)

Datum: 18 februari 2018

Tijd: 10.30 – 11.30 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,-

 

VAN HET BESTUUR:

2017 hebben we afgesloten op 31 december met de Wereld Vrede Meditatie. Samen met de andere afdelingen in de regio Zuid Veluwe Vallei en miljoenen over de hele aarde een uur meditatie. In ons Witte Kerkje verzorgden Maud Berens en Christoff Alink de bijeenkomst. Sebastiaan Stevens speelde op de hang prachtige muziek. Omroep Gelderland besteedde op de radio aandacht aan het gebeuren. Een prachtige manier om 2017 af te sluiten.

2018 startten we met de viering en nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari. In de nieuwjaarsspeech van Gert van Dalen de oproep om bij elkaar het "vuurtje" steeds weer aan te steken en zo onze geloofsgemeenschap Vrijzinnig Lunteren 'vol vuur' te houden.

Op 6 maart staat de Algemene Ledenvergadering gepland. Uitnodiging en de stukken krijgt u weer via de mail of in de bus.

Aftredend en niet herkiesbaar is Gert van Dalen als voorzitter. Tot dit moment kan het bestuur nog geen nieuwe kandidaat voorstellen. De voorzitter wordt in functie gekozen. We hopen dat een lid van onze vereniging naar voren treedt om de aanstaande vacature van voorzitter te vervullen. Daarnaast zijn er nog twee vacatures in het bestuur (algemeen bestuurslid) waar we mensen voor zoeken. Iets voor jou? Meld je bij Gineke, Renze of Gert.

De activiteitencommissie is aan de slag om het programma 2018 - 2019 vorm te geven. Kees Hozee is lid geworden van de commissie.

Zijn er ideeën? Geef ze door aan Lenny Koster, Sea Holwerda, Johanna Scholten, Marieke van Es of Kees Hozee.

Groet, Gert

 

STILTE-UUR: elke zondagavond wordt in het Witte Kerkje van 20.00 - 21.00 uur de mogelijkheid geboden om met elkaar in stilte aanwezig te zijn.

Geïnspireerd door de ‘stadsverlichting’ (www.stadsverlichting.nu) is dit initiatief in januari 2014 van start gegaan. Tijdens dit stilte-uur zijn kussens en stoelen aanwezig. Om 20.00 uur wordt er geopend met een gong door degene die de avond leidt. Een ieder is vrij om na verloop van tijd van een zit- naar loopmeditatie te gaan of anderszins te bewegen zolang hij/zij dat prettig vindt om vervolgens de zitmeditatie weer voort te zetten. Het gaat erom dat we met elkaar in stilte aanwezig zijn, ieder op haar/zijn eigen wijze.

‘Als mensen samen stil zijn, hebben zij een harmoniserend effect op hun omgeving, zo blijkt uit onderzoek’ aldus de initiatiefnemers van de 'stadsverlichting'.

Je bent van harte welkom op de zondagavond, ook wanneer je eenmalig komt deelnemen om te ervaren of je dit vaker zou willen.

Data:        Alle zondagavonden van september t/m juni. M.u.v. Kerstmis, Pasen en Pinksteren

Tijd:          20.00 - 21.00 uur.

Kosten:     Vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-

Info:                 Theresia Kamphuys (06-13650293)  

---------------------------------------------   

Eenheid 685 januari 2018 Lunteren

Activiteiten:

januari: aanvang 10.30 uur

07     Viering/nieuwjaarsreceptie   Menno Hofman/bestuur      

14     ZinGdag                                 Geertje/Juliette

21     Interculturele Ontmoeting    Drieluik van ontmoetingen

28     Viering                                  Ivo de Jong                      

 

Voor de algemene agenda

18     Filmhuis                             Frantz

21     1e van drieluik interculturele spirituele ontmoetingen


VAN HET BESTUUR: nog enkele dagen en 2017 verandert in 2018. Het bestuur wenst u allen fijne feestdagen en een goed nieuw jaar toe.
Na de dienst op 7 januari is de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst waar we elkaar kunnen ontmoeten en wensen kunnen uitwisselen.
Onze voorzitter spreekt en heeft mogelijk weer een tastbaar ‘iets’ ter ondersteuning van de start van het nieuwe jaar. Dat alles na de viering
waarin Menno Hofman voorgaat. Menno is een jonge voorganger die na zijn studie Theologie bij het OVP in Wageningen heeft gestudeerd.
Zie bijvoorbeeld facebook https://www.facebook.com/menno.hofman.3

* Meedenken over voorgangers / sprekers
Het bestuur vraagt u namen door te geven van voorgangers / sprekers, zodat we die mee kunnen nemen in de planning voor 2019.
* Vacatures bestuur
Natuurlijk hoopt het bestuur dat in 2018 de vacatures in het bestuur worden opgevuld. Met name de komende vacature van voorzitter!
Meldt u even bij onze secretaris!
* Kosters gezocht!
Door ziekte zijn er een paar open plekken ontstaan in het rooster van de (zondagochtend) kosters. Wie wil 1 of meerdere keren koster zijn bij
vieringen in de maanden februari en maart? Graag contact opnemen met Leni v.d. Marel.


INTERCULTURELE SPIRITUELE ONTMOETINGEN met Anass Habib en Rachid Oahalou

Na het inspirerende verhaal van en gesprek met vrijzinnig moslim Rachid Oahalou afgelopen seizoen, gaan we verder met ontmoetingen met vrijzinnige moslims in ons kerkje. Hoe fijn is dat, om samen naar inspirerende zang en teksten uit de moslim traditie te luisteren en zelf ook te laten horen wat ons raakt uit onze eigen vrijzinnige traditie. En daar dan met een open houding met elkaar over in gesprek te gaan, uit te wisselen wat ons daarin persoonlijk raakt, inspireert, bevreemdt, ontroert, verrast, ...we hopen dat we veel mensen met een moslim en/of Arabische achtergrond kunnen meenemen op deze zondagochtenden. Als je al contacten hebt, taalmaatjes, leerlingen, kennissen, buurtgenoten, nodig ze uit en neem ze mee! Te beginnen op 21 januari. Naast zang van Anass Habib zullen Rachid Oahalou en twee leden van ons kerkje, te weten Jan Dirk van de Voort en Marieke van Es, met elkaar en de bezoekers in gesprek gaan. Dan zijn er nog de 2 zondagochtenden van 8 april en 17 juni 2018. Op deze data wordt hier een vervolg aan gegeven. We nemen de ervaringen en wensen, voortkomend uit de ontmoeting van 21 januari, daarin mee. 

Personalia: Anass Habib is een bekeerde moslim. Hij is zanger en leraar klassieke Arabische muziek. Hij treedt op in Nederland en ver daarbuiten. Hij zal in onze bijeenkomst voor ons een aantal Aramese liederen zingen. U kunt al veel over hem lezen en van hem horen op internet.

Rachid Oahalou werkt voor IOM (International Organization for Migration) t.b.v. vrijwillige terugkeer en reïntegratie van migranten in hun land van herkomst.

Datum: 21 januari

Tijd: 10.30 – 11.30 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,=


FILMHUIS: ‘Frantz’
Datum: donderdag 18 januari
Kosten: richtbedrag vrijwillige
bijdrage € 5,-
Welkom voor
koffie/thee vanaf: 19.30 uur
Aanvang film: 20.00 uur
Na afloop napraten met een glas wijn of sap

THEE MET EEN THEMA: op dinsdagmiddag 9 januari komen we weer bij elkaar om te praten over een thema. Eigen inbreng is mogelijk, maar
niet noodzakelijk. In de bijeenkomst van november hebben we al een thema afgesproken, namelijk: Welk boek vind jij mooi/ spreekt jou aan?
Aanmelden bij Klaske tel.nr. 0318 300969, mail: heidak57@hotmail.com

Datum: dinsdag 9 januari
Tijd: 14.00 uur – 15.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage van € 2,-

ZINGDAG: de derde keer alweer in dit seizoen, dat we een uurtje of iets langer met elkaar gaan zingen. Nog nooit meegedaan? Je bent altijd
welkom. Het is laagdrempelig en voor iedereen die van zingen houdt. Begeleiding: Juliette Stout en Geertje Timmers.

Datum: zondag 26 november
Aanvang: 10.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-
Info: Geertje Timmers: 0318 48214


STILTE-UUR: elke zondagavond wordt in het Witte Kerkje van 20.00 - 21.00 uur de mogelijkheid geboden om met elkaar in stilte aanwezig te zijn.

Geïnspireerd door de ‘stadsverlichting’ (www.stadsverlichting.nu) is dit initiatief in januari 2014 van start gegaan. Tijdens dit stilte-uur zijn kussens en stoelen aanwezig. Om 20.00 uur wordt er geopend met een gong door degene die de avond leidt. Een ieder is vrij om na verloop van tijd van een zit- naar loopmeditatie te gaan of anderszins te bewegen zolang hij/zij dat prettig vindt om vervolgens de zitmeditatie weer voort te zetten. Het gaat erom dat we met elkaar in stilte aanwezig zijn, ieder op haar/zijn eigen wijze.

‘Als mensen samen stil zijn, hebben zij een harmoniserend effect op hun omgeving, zo blijkt uit onderzoek’ aldus de initiatiefnemers van de 'stadsverlichting'.

Je bent van harte welkom op de zondagavond, ook wanneer je eenmalig komt deelnemen om te ervaren of je dit vaker zou willen.

 

Data:        Alle zondagavonden van september t/m juni. M.u.v. Kerstmis, Pasen en Pinksteren

Tijd:          20.00 - 21.00 uur.

Kosten:     Vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-

Info:                 Theresia Kamphuys (06-13650293) 


    

Eenheid 681 september 2017 Lunteren


Vieringen:

sept aanvang 10.30 uur

03     Sacrale dans                      Geertje Hozee-Jansma

10     Opening nieuw seizoen        Ivo de Jong                       VN           

17     Interactieve viering            Taco IJzerman

24     Viering                              Fride Bonda               R

 

Voor de algemene agenda

21     Filmhuis                            Demain tout commence

 

Overige activiteiten:

‘Grote schoonmaakochtend en tuinonderhoud’

Zaterdagmorgen (8.30 – 12.00 uur) 2 september 2017 ‘grote schoonmaak- en tuinonderhoud ochtend’.  Wij hopen, dat zoveel mogelijk leden en begunstigers meehelpen om het gebouw en de tuin helemaal op orde en schoon te hebben voor het nieuwe seizoen. Via een aparte nieuwsbrief is er begin augustus een oproep aan een ieder gedaan. Veel handen maken licht werk, bovendien is het gezellig om samen de klus te klaren. 


Zondag 3 september aanvang 10.30 uur

‘Meditatie in Beweging/Sacrale Dans’ , Geertje Hozee-Jansma

Sacrale dans is een meditatieve vorm van dansen waarbij lichaam, ziel en geest met elkaar in harmonie worden gebracht. Het is een weg tot zelfkennis en bewustwording. De basis van deze weg is vriendschap sluiten met jezelf, de ander en de Ander, met Al wat is. Er wordt gedanst op klassieke, religieuze, folklore en eigentijdse muziek. De betrekkelijk eenvoudige en vaak oeroude danspatronen bieden een afwisseling van inkeer en ontmoeting en van verstilling en uitbundigheid. De symboliek van cirkel, kruis en spiraal liggen aan de basis. Het gaat niet om prestatie en danservaring is niet nodig. Iedereen is welkom!

 Personalia Geertje Hozee – Jansma (1946) is kleuterleidster van beroep. Haar belangstelling voor spiritualiteit en dans mondde uit in het volgen van de opleiding Sacrale Dans. Haar drijfveer is mensen geestelijk en lichamelijk in beweging te brengen, en bovenal mensen te openen voor zichzelf en voor elkaar. Sacrale Dans schept verbinding vanuit het hart.

Tijd:         10.30 – 11.30 uur

Kosten:     vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-

 

5 september ‘Thee (of koffie) met een thema’, Klaske Heida

Op deze dinsdagmiddag komen we voor het eerst bij elkaar om te praten over een thema. Eigen inbreng is mogelijk, maar niet noodzakelijk. Onder leiding van Klaske Heida beginnen we om 14.00 uur en om ongeveer 15.30 uur zullen we afsluiten. Aanmelden bij Klaske (tel.nr. 0318-300969, mail: heidak57@hotmail.com )

 

‘Inspirerende seizoenen’ , Taco IJzerman

Interactieve viering: zondag 17 september 2017

Op 17 september vieren we samen de herfst equinox, het feest rond 21 september, wanneer dag en nacht even lang zijn en we de 'donkere' helft van het jaar ingaan. Wat hebben we geoogst en wat willen we daarvan bewaren in de winter om volgend jaar weer uit te zaaien? Zijn we toe aan de periode met minder actie en meer inkeer? Hoe zit het met het evenwicht tussen licht en donker, actie en rust in ons zelf?

Personalia: Taco IJzerman's werk is een mix van biologische tuinbouw, beheer van landgoederen en ontwerp en begeleiding van historische moestuinen. Hij probeert de energie van hoofd, hart en handen allemaal voluit te leven en met elkaar in harmonie te houden. “De cyclus van het seizoen inspireert mij, als verbinding met het 'hier & nu' én als metafoor voor professionele en persoonlijke ontwikkeling”. Sinds 1997 is hij verbonden met the Order of Bards, Ovates and Druïds (OBOD), een moderne druïde-orde. 

Datum:      17 september 2017

Tijd:          10.30 – 11.30 uur

 

VAN HET BESTUUR: ‘Omzien naar elkaar’

In een vorige Eenheid heeft gestaan, dat Klaske Heida de contactpersoon is van de ‘lief-en leedcommissie’. Dit is niet helemaal goed weergegeven. Leni van de Marel  blijft de contactpersoon en Klaske ondersteunt haar, waar nodig.

Zonnepanelen. Woensdag 12 juli j.l. zijn er zonnepanelen op het dak van het Witte Kerkje gelegd. Zestien panelen, mooi en strak op de zuid dakhelling. Gunstig voor de goede werking en een goede opbrengst. Wij verwachten, dat met deze panelen ruimschoots  in de stroombehoefte van het gebouw voorzien kan worden. Een volgend project wat energie moet gaan besparen, is de betere afregeling van de verwarming. Natuurlijk brengen dergelijke projecten investeringen met zich mee. Maar bij leven en welzijn verdienen de investeringen zich snel terug. Bovendien zijn de investeringen een bijdrage aan de vermindering van de milieuvervuiling. Op de eerst volgende jaarvergadering zullen wij de ‘energie- en financiële cijfers’ van deze projecten aan de orde stellen.

 

Start nieuw seizoen 2017-2018, zondag 10 september

Het bestuur nodigt alle leden en begunstigers van harte uit, om na de viering met elkaar te lunchen, als start van het nieuwe seizoen. Daar is ook ruimte om ‘iets’ te doen. Een stukje pianospel? Een gedicht voordragen? Iets delen wat u bezighoudt? Een genoeglijk samenzijn om vakantie-ervaringen te delen, weer bij te praten en het nieuwe seizoen te starten. We schatten in dat de lunch rond 14 uur afgelopen is.

Tijd:         11.30  - 14.00 uur

Opgave:    Gineke van Hoogdalem (ginekevh@hotmail.com / tel.0318-484566)

 

STILTE-UUR: Ook dit seizoen zal er elke zondagavond in het Witte Kerkje van 20.00 - 21.00 uur de mogelijkheid geboden worden om met elkaar in stilte aanwezig te zijn.

Geïnspireerd door de ‘stadsverlichting’ (www.stadsverlichting.nu) is dit initiatief in januari 2014 van start gegaan. Tijdens dit stilte-uur zijn kussens en stoelen aanwezig. Om 20.00 uur wordt er geopend met een gong door degene die de avond leidt. Een ieder is vrij om na verloop van tijd van een zit- naar loopmeditatie te gaan of anderszins te bewegen zolang hij/zij dat prettig vindt om vervolgens de zitmeditatie weer voort te zetten. Het gaat erom dat we met elkaar in stilte aanwezig zijn, ieder op haar/zijn eigen wijze.

‘Als mensen samen stil zijn, hebben zij een harmoniserend effect op hun omgeving, zo blijkt uit onderzoek’ aldus de initiatiefnemers van de 'stadsverlichting'.

Je bent van harte welkom op de zondagavond, ook wanneer je eenmalig komt deelnemen om te ervaren of je dit vaker zou willen.

Data:        Alle zondagavonden van september t/m juni. M.u.v. Kerstmis, Pasen en Pinksteren

Tijd:          20.00 - 21.00 uur.

Kosten:     Vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-

Info:                 Theresia Kamphuys (06-13650293)     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ===================================================================================================
 
Comments