Eenheid

Eenheid is het blad dat in samenwerking met de afdelingen van Vrijzinnigen Zuid-West Veluwe maandelijks verschijnt. Ieder lid of begunstiger ontvangt het blad.
Hieronder staan artikelen van de afdeling Lunteren die in de laatste edities van Eenheid zijn verschenen.


Kopij Eenheid 681 september 2017 Lunteren


Vieringen:

sept aanvang 10.30 uur

03     Sacrale dans                      Geertje Hozee-Jansma

10     Opening nieuw seizoen        Ivo de Jong                       VN           

17     Interactieve viering            Taco IJzerman

24     Viering                              Fride Bonda               R

 

Voor de algemene agenda

21     Filmhuis                            Demain tout commence

 

Overige activiteiten:

‘Grote schoonmaakochtend en tuinonderhoud’

Zaterdagmorgen (8.30 – 12.00 uur) 2 september 2017 ‘grote schoonmaak- en tuinonderhoud ochtend’.  Wij hopen, dat zoveel mogelijk leden en begunstigers meehelpen om het gebouw en de tuin helemaal op orde en schoon te hebben voor het nieuwe seizoen. Via een aparte nieuwsbrief is er begin augustus een oproep aan een ieder gedaan. Veel handen maken licht werk, bovendien is het gezellig om samen de klus te klaren. 


Zondag 3 september aanvang 10.30 uur

‘Meditatie in Beweging/Sacrale Dans’ , Geertje Hozee-Jansma

Sacrale dans is een meditatieve vorm van dansen waarbij lichaam, ziel en geest met elkaar in harmonie worden gebracht. Het is een weg tot zelfkennis en bewustwording. De basis van deze weg is vriendschap sluiten met jezelf, de ander en de Ander, met Al wat is. Er wordt gedanst op klassieke, religieuze, folklore en eigentijdse muziek. De betrekkelijk eenvoudige en vaak oeroude danspatronen bieden een afwisseling van inkeer en ontmoeting en van verstilling en uitbundigheid. De symboliek van cirkel, kruis en spiraal liggen aan de basis. Het gaat niet om prestatie en danservaring is niet nodig. Iedereen is welkom!

 Personalia Geertje Hozee – Jansma (1946) is kleuterleidster van beroep. Haar belangstelling voor spiritualiteit en dans mondde uit in het volgen van de opleiding Sacrale Dans. Haar drijfveer is mensen geestelijk en lichamelijk in beweging te brengen, en bovenal mensen te openen voor zichzelf en voor elkaar. Sacrale Dans schept verbinding vanuit het hart.

Tijd:         10.30 – 11.30 uur

Kosten:     vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-

 

5 september ‘Thee (of koffie) met een thema’, Klaske Heida

Op deze dinsdagmiddag komen we voor het eerst bij elkaar om te praten over een thema. Eigen inbreng is mogelijk, maar niet noodzakelijk. Onder leiding van Klaske Heida beginnen we om 14.00 uur en om ongeveer 15.30 uur zullen we afsluiten. Aanmelden bij Klaske (tel.nr. 0318-300969, mail: heidak57@hotmail.com )

 

‘Inspirerende seizoenen’ , Taco IJzerman

Interactieve viering: zondag 17 september 2017

Op 17 september vieren we samen de herfst equinox, het feest rond 21 september, wanneer dag en nacht even lang zijn en we de 'donkere' helft van het jaar ingaan. Wat hebben we geoogst en wat willen we daarvan bewaren in de winter om volgend jaar weer uit te zaaien? Zijn we toe aan de periode met minder actie en meer inkeer? Hoe zit het met het evenwicht tussen licht en donker, actie en rust in ons zelf?

Personalia: Taco IJzerman's werk is een mix van biologische tuinbouw, beheer van landgoederen en ontwerp en begeleiding van historische moestuinen. Hij probeert de energie van hoofd, hart en handen allemaal voluit te leven en met elkaar in harmonie te houden. “De cyclus van het seizoen inspireert mij, als verbinding met het 'hier & nu' én als metafoor voor professionele en persoonlijke ontwikkeling”. Sinds 1997 is hij verbonden met the Order of Bards, Ovates and Druïds (OBOD), een moderne druïde-orde. 

Datum:      17 september 2017

Tijd:          10.30 – 11.30 uur

 

VAN HET BESTUUR: ‘Omzien naar elkaar’

In een vorige Eenheid heeft gestaan, dat Klaske Heida de contactpersoon is van de ‘lief-en leedcommissie’. Dit is niet helemaal goed weergegeven. Leni van de Marel  blijft de contactpersoon en Klaske ondersteunt haar, waar nodig.

Zonnepanelen. Woensdag 12 juli j.l. zijn er zonnepanelen op het dak van het Witte Kerkje gelegd. Zestien panelen, mooi en strak op de zuid dakhelling. Gunstig voor de goede werking en een goede opbrengst. Wij verwachten, dat met deze panelen ruimschoots  in de stroombehoefte van het gebouw voorzien kan worden. Een volgend project wat energie moet gaan besparen, is de betere afregeling van de verwarming. Natuurlijk brengen dergelijke projecten investeringen met zich mee. Maar bij leven en welzijn verdienen de investeringen zich snel terug. Bovendien zijn de investeringen een bijdrage aan de vermindering van de milieuvervuiling. Op de eerst volgende jaarvergadering zullen wij de ‘energie- en financiële cijfers’ van deze projecten aan de orde stellen.

 

Start nieuw seizoen 2017-2018, zondag 10 september

Het bestuur nodigt alle leden en begunstigers van harte uit, om na de viering met elkaar te lunchen, als start van het nieuwe seizoen. Daar is ook ruimte om ‘iets’ te doen. Een stukje pianospel? Een gedicht voordragen? Iets delen wat u bezighoudt? Een genoeglijk samenzijn om vakantie-ervaringen te delen, weer bij te praten en het nieuwe seizoen te starten. We schatten in dat de lunch rond 14 uur afgelopen is.

Tijd:         11.30  - 14.00 uur

Opgave:    Gineke van Hoogdalem (ginekevh@hotmail.com / tel.0318-484566)

 

STILTE-UUR: Ook dit seizoen zal er elke zondagavond in het Witte Kerkje van 20.00 - 21.00 uur de mogelijkheid geboden worden om met elkaar in stilte aanwezig te zijn.

Geïnspireerd door de ‘stadsverlichting’ (www.stadsverlichting.nu) is dit initiatief in januari 2014 van start gegaan. Tijdens dit stilte-uur zijn kussens en stoelen aanwezig. Om 20.00 uur wordt er geopend met een gong door degene die de avond leidt. Een ieder is vrij om na verloop van tijd van een zit- naar loopmeditatie te gaan of anderszins te bewegen zolang hij/zij dat prettig vindt om vervolgens de zitmeditatie weer voort te zetten. Het gaat erom dat we met elkaar in stilte aanwezig zijn, ieder op haar/zijn eigen wijze.

‘Als mensen samen stil zijn, hebben zij een harmoniserend effect op hun omgeving, zo blijkt uit onderzoek’ aldus de initiatiefnemers van de 'stadsverlichting'.

Je bent van harte welkom op de zondagavond, ook wanneer je eenmalig komt deelnemen om te ervaren of je dit vaker zou willen.

Data:        Alle zondagavonden van september t/m juni. M.u.v. Kerstmis, Pasen en Pinksteren

Tijd:          20.00 - 21.00 uur.

Kosten:     Vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-

Info:                 Theresia Kamphuys (06-13650293)      

Kopij Eenheid 680 juli / augustus 2017 Lunteren

 

Vieringen:

juli aanvang 10.30 uur

02     4-ring                               Mike Bais                      

09     Geen activiteiten                                       

16     Viering                              Rob Nepveu               VN?

23     Vakantie: geen activiteiten
30     Vakantie: geen activiteiten

 

augustus aanvang 10.30 uur

06     Vakantie: geen activiteiten

13     Viering                              Irene Hörst                        VN           

20     OPENLUCHTDIENST            EDE HEIDEWEEK        

27     Viering                              Klaske Heida

               

Voor de algemene agenda:

 

juli

13     Meditatie op het zand  o.l.v. Gert van Dalen           19.30 uur

 

 

VAN HET BESTUUR:

Via Jaap van Ravenswaay kregen we de tip over een uitzending van het programma 'Geloof en een hoop Liefde' van 13 april 2017 waar de vader van Peronne Boddaert o.a. over zijn dochter verteld.

https://www.npo.nl/geloof-en-een-hoop-liefde/13-04-2017/VPWON_1267821 is de link om de uitzending te bekijken.

 

VAN DE LEDEN: helaas hebben in het afgelopen half jaar een aantal leden / begunstigers opgezegd.

Het zijn: Nelleke van Ravenswaay-Mobach, Frederik en Trudy van Tuyll ven Serooskerken, Henk en Wilma van Wijk, Carien Brinkman en Margot Bach. Het bestuur heeft met alle betrokkenen contact gehad en uitgesproken, dat we het heel jammer vinden, dat zij geen deel meer willen uitmaken van Vrijzinnig Lunteren. We respecteren uiteraard hun persoonlijke redenen.

Een welkom aan Ingrid en Adriaan Sprey, die zich na een periode van kennismaken, als lid hebben aangemeld. We wensen jullie een inspirerende tijd toe bij Vrijzinnig Lunteren!

 

4-ring: zondag 2 juli 2017 ‘De wereld van de mysticus’, Mike Bais

Ieder mens tracht, binnentredend in deze wereld bij geboorte, om zijn/haar plaats daarin te vinden. We doen dat doorgaans door de wereld en maatschappij te volgen in haar verwachtingen, organisatie, structuur, verplichtingen en conditioneringen. Soms is onze plaats reeds bepaald

of zijn de condities dermate sterk aanwezig dat we weinig of geen keus maken in de progressie van ons leven.

De ziel die ontwaakt tot zichzelf in de wereld, begint de wereld en het zelf

in nieuwe contexten te zien, met ongekende mogelijkheden en potenties.

De ziel van de mysticus ontdekt (herinnert) het Zelf als onuitputtelijke bron van inspiratie en creativiteit. Wat is de plaats voor de mysticus in de moderne wereld van de 21ste eeuw?

 

Mike Bais is van beroep (fysio)therapeut, docent en holistisch therapeut/

counselor. Hij is ingewijde in de Westerse Esoterische Traditie en is tutor

binnen de International Kabbalah Society. Als priester van een gnostisch-mystieke kerk (UK) heeft Mike veel jaren gediend en geeft ook gastdiensten in Nederland. Het is zijn doel om mensen zichzelf te doen (her)vinden en dichter bij het mysterie te brengen.

 

STILTE op ’t Zand: Op woensdagavond 13 juli 2017 een avond met elkaar naar het Wekeromse Zand, waar we met behulp van enkele oefeningen en korte teksten steeds stiller in onszelf kunnen worden. Vervolgens zullen we de stilte in de natuur ervaren, ieder op zijn eigen wijze. Vertrek vanaf het Witte gebouwtje aan de Dr. Kimmijserlaan 28.

 

Tijd:                 19.30 uur op de fiets, terug om plm. 22.00 uur.

Begeleiding:       Gert van Dalen.

Opgave:            0318-485254 of per e-mail gert.vandalen@planet.nl

 

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ===================================================================================================
 
Comments