Bibliotheek

Er is een kleine bibliotheek beschikbaar waar boeken van leden / begunstigers van de geloofsgemeenschap te leen zijn.
 
Spelregels
NPB bibliotheek Lunteren

Spelregels voor wie boeken inlevert:

1. Alle boeken waarvan u denkt dat die ook interessant kunnen zijn voor andere NPB-ers, gezien onze gemeenschappelijk interesse, kunt u inleveren. Hoe breed of hoe diep u dit gebied maakt, is helemaal aan u zelf.
2. Boeken dient u in te leveren bij de biebbeheerder. Deze zorgt voor registratie etc. Even bellen of mailen of aanschieten tijdens de koffie.
3. De boeken blijven uw eigendom, tenzij u nadrukkelijk bij inleveren aangeeft dat u een boek niet meer terug hoeft.
4. Voor in het boek wordt een strookje geplakt waarop uw naam staat en waarop lezers ook hun naam invullen. Dit draagt ertoe bij dat men elkaar over het boek kan aanspreken en ervaringen kan uitwisselen. Ter bevordering van het onderlinge contact!
5. Door het gebruik door anderen kan het niet anders dan dat de boeken er “iets meer gelezen” uit gaan zien. Dit is het risico van de eigenaar.
6. Het kan zelfs zijn dat een boek zoekraakt. Ook dat is een risico voor de eigenaar.
7. U kunt een boek te allen tijde weer terugnemen als u dat wilt. Wel graag van te voren doorgeven aan de biebbeheerder.


Spelregels voor wie een boek leent:

1. Alle leden/begunstigers van de NPB-Lunteren kunnen boeken lenen. Anderen kunnen ook boeken lenen, maar alleen op naam van een NPB-lid/begunstiger.
2. Als u een boek ziet staan dat u wilt lenen, dan:
• registreert u dit in het bieb-logboek: uw naam en telefoonnummer, titel en schrijver van het boek, datum van uitlenen.
• u schrijft uw naam ook op het strookje voorin het boek, plus de datum van uitlenen. Hierdoor kunt u zien wie het boek nog meer gelezen hebben. Dit draagt ertoe bij dat men elkaar over het boek kan aanspreken en ervaringen kan uitwisselen. Ter bevordering van het onderlinge contact!
• en neemt het boek mee.
3. U mag het boek uiterlijk 6 weken lenen.
4. Wilt u het nog langer lenen, dan kan dat. U schrijft dan opnieuw uw naam in het bieb-logboek, met de nieuwe uitleendatum.
5. Als u het boek terugbrengt, zet u in het bieb-logboek de datum van teruggave plus eventueel een heel korte reactie. En zet het boek weer op zijn (alfabetische) plaats.
6. Mocht u een boek heel erg beschadigen of het kwijtraken, dan dient u met de eigenaar van het boek te overleggen: maakt het diegene niet uit, dan hoeft u niets te doen. Maakt het diegene wel uit, dan zorgt u voor een vervangend exemplaar van dit boek. 


 
Boeken in de bibliotheek


De volgende boeken zijn beschikbaar in de bibliotheek:
(op alfabetische volgorde van de achternaam van de schrijver)
Ibrahim Abouleish = SEKEM – Ontwikkelingssamenwerking in een nieuw perspectief
Bill Adams = Ontmoeting in de Himalaya
Mitch Albom = Mijn dinsdagen met Morrie
L. Aletring = Zes wereldgodsdiensten
A.H. Almaas = Essentie
Christa W. Anbeek = Zin in zen - De aantrekkingskracht van zen in Nederland en België
William Arntz, Betsy Chasse en Mark Vicente = What the bleep do we know!?
Farid-ud-din Attar = Samenspreking der vogels
J.P. Balkenende, E.Kimman & J.vd Toren = Vertrouwen in het debat
Marieke ten Berge en Sylvia Vanden Heede = Yep
Marcus J. Borg = Als met nieuwe ogen - De historische Jezus en waar het op aan komt in het geloof van vandaag
Dan Brown = Het Bernini mysterie
Fritjof Capra = De tao van fysica
Richard Carlson & Benjamin Shield = Healers over Healing
Paulo Coelho = De Zahir
Paulo Coelho = Veronika besluit te sterven
Bert Dicou en Jan Klijnsma = Vitale Vrijzinnigheid
W.B. Drees (red.) = Een beetje geloven – Actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom
Eugen Drewermann = Hij legde hun de handen op - De wonderen van Jezus
Eugen Drewermann = Op het raakvlak van hemel en aarde - De gelijkenissen van jezus
Pius Drijvers en Pé Hawinkels = Pius Drijvers en Pé Hawinkels
G.L. Durlacher = De zoektocht
Betty J. Eadie = Geleid door het licht
Eknath Easwaran = Meester over eigen denken
Masaru Emoto = De boodschap van water
Ben Engelhart & Frans de Clerq = 50 eeuwen Schrift - een inleiding tot de geschiedenis van het schrift
Marilyn Ferguson = Aquarius NU!
Paul Ferrini, = Liefhebben zonder voorwaarden – Reflecties van het Christusbewustzijn
Franco Ferrucci = De schepping - Autobiografie van God
David Flusser = Jezus
Han Fortmann = Heel de mens - reflecties over de menselijke mogelijkheden
Frederick Franck = De Zen van het Zien
Marianne Fredriksson = Simon
Surya Green = Als de zon spreekt
Germaine Groenier = Djojo
Anselm Grün & Linda Jarosch = Je ware vrouwelijkheid ontdekken
Esther Hagers (vert.) = Kinderen schrijven aan Got
Gerben Heitink = Pastorale zorg - theologie - differentiatie - praktijk
Etty Hillesum = Het denkende hart van de barak - Brieven van Etty Hillesum
Etty Hillesum = Het verstoorde leven - Dagboek van Etty Hillesum
Homeros = Odysseia
Auke Jelsma = Mystiek. Geroepen en op weg gegaan - Een verkenning van christelijke mystiek
F.W. Junghuhn = De onuitputtelijke natuur
Drs. W. Kats = Wegwijs in Prediker
Elisabeth Keesing = Antwoorden van Inayat
Geurt van de Kerk = Lang leve de aarde en al haar bewoners … een duurzame samenleving
Shafique Keshavjee = De koning, de wijze en de nar
Shafique Keshavjee = De koning, de wijze en de nar
André Klukhuhn = De geschiedenis van het denken - Filosofie, wetenschap, kunst en cultuur van de Oudheid tot nu
G. Konzelman = In de naam van Mohammed' - De Islamitische Revolutie
Maja Kooistra = Ontmoeting met bomen - Spirituele ervaringen tussen mens en natuur
Elisabeth Kübler- Ross = De cirkel van het leven
H.M. Kuitert = Aan god doen
H.M. Kuitert = Jezus: nalatenschap van het christendom
H.M. Kuitert = Voor een tijd een plaats van God
H.M. Kuitert = Zeker weten - voor wie geen grond meer onder de voeten voelt
Harold S. Kushner = Als ’t kwaad goede mensen treft
Harold S. Kushner = Hoe goed moet een mens zijn?
Harold S. Kushner = Hoe goed moet een mens zijn?
Harold S. Kushner = Niets meer te wensen en toch niet gelukkig - op zoek naar de zin van het leven
Harold S. Kushner = Waarom zou je geloven?
Harold S. Kushner = Waarom zou je geloven?
C.J. Labuschagne = Wat zegt de bijbel in GODS naam
Ervin Laszlo = Kosmische Visie
Th.M. van Leeuwen = Van horen zeggen
Carel ter Linden = Wandelen over het water - Bijbelse beelden en hun geheim
Carel ter Linden = Wandelen over het water - Bijbelse beelden en hun geheim
Nico ter Linden = Het verhaal gaat … Deel 4 Het getuigenis van Israëls profeten
Nico ter Linden = Kostgangers
Kitty van Lochem = Omvallende dogma’s – Nieuw licht op de boodschap van Jezus
Kitty van Lochem = Omvallende dogma's - Nieuw licht op de boodschap van Jezus
Burton L. Mack = Wie schreven het Nieuwe Testament werkelijk?
Geert Mak = Gedoemd tot kwetsbaarheid
Eric Marshall en Stuart Hample = Eric Marshall en Stuart Hample
Lynne McTaggert = Het veld. De zoektocht naar de geheime kracht van het universum
Lynne McTaggert = Wat artsen je niet vertellen
Anne van der Meiden = Duurzaam geloven
Harmen Mesker = De I Tjing in ons leven
Gita Meta = Raj
Natuur en Techniek = De evolutie van de mens - Een speurtocht naar ontbrekende schakels
Natuurmonumenten = Bewaar het land - Onder woorden gebracht door Chief Seattle (1855)
Jan Nieuwenhuis = Groeten van Johannes
Novib = Het verhaal Aarde - Inheemse volken aan het woord over milieu en ontwikkeling
Dr. H.Th. Obbink = Oostersch leven
Baukje Offeringa = Verhalen om nooit te vergeten - Bij de feesten en gedenkdagen van het hele jaar
Huub Oosterhuis = Bid om vrede
Huub Oosterhuis = Een huis waar alles woont
P.D. Ouspensky = Op zoek naar het wonderbaarlijke - fragmenten van een onbekende leer
Mansukh Patel en John Jones = Oog in oog met het leven - Van strijd naar vrijheid
Uta Ranke-Heinemann = Nee en amen – Handleiding tot geloofstwijfel
Dr. M. Reisel = Genesis – Transcriptie, verklaring, vertaling
Peter van der Roest (samenstelling) = Boeddhisme - een bloemlezing
broeder Roger, Taizé = Vrede in je hart. Teksten voor elke dag
Bernard Rootmensen = 40 woorden in de woestijn
Hans Schiere en Harm Janssens = Gewoon ongewoon boer zijn – Het PMOV verhaal voor boeren, burgers en buitenlui
Dr. R. Schippers = Het evangelie van Thomas
Monique Schouten = Ennea wil aandacht – negen avonturen van een meisje dat op zoek gaat naar zichzelf
Ingrid & Dieter Schubert = van Mug tot Olifant
Prof.dr.A. van Selms = God en de mensen
C. Alexander Simpkins & Anellen Simpkins = Meditatie stap voor stap
Carry Slee, Dagmar Stam = Lekker weertje koekepeertje
Alan Snow = Beesten bijen en bloemen
Rudolf Steiner (voordrachten) = Het droomlied van Olav Åsteson
Hans Stolp = De geboorte van Christus in ons
Hans Stolp = De zeven stappen naar wijsheid en vrede
Hans Stolp = Jezus van Nazareth - Esoterisch Bijbellezen
Hans Stolp = Leven met Engelen
Gerd Theissen = Ik moest van Pilatus achter Jezus aan
Thich Nath Hanh = Boeddha leeft, Christus leeft
TIG = Jaarboek Integrale Geneeskunde 2005-2006
Eckhart Tolle = De kracht van het NU
Eckhart Tolle = Een nieuwe aarde
Trouw = De preek van het jaar (1997)
Trouw = De preek van het jaar (2000)
Mellie Uyldert = Het levensritme
Ton Vink = Desiderius Erasmus - religieus humanist
Dr. E. de Vries = Met Lucas onderweg naar de kerk
Piet Vroon = Wolfsklem - De evolutie van het menselijk gedrag
Geke van der Wal (red.) = Mijn moeder was analfabeet
Neale D. Walsch = Een ongewoon gesprek met God
Ken Wilber = Overgave en strijd
Ken Wilber = Zonder grenzen
drs.J.Th.J.M. Willems (red.) = De noodzaak van natuur- en milieubeheer
H.E.S. Woldring = De christen-democratie - Een kritisch onderzoek naar haar politieke filosofie
A.P. Wolleswinkel e.a. = Atlas van innoverende melkveehouders
Robert Zimmer = De schatkamer van de filosofie - Een sleutel tot 16 onsterfelijke werken

Laatste maanden nieuw in de blibiotheek:
Chaim Potok = Omzwervingen - De geschiedenis van het joodse volk
Ds. J.J. Poort = Wie is mijn naaste - Vijf praktische oefeningen in naastenliefde
Harvey Cox = De verleiding van de geest - Persoonlijke overdenkingen over gebruik en misbruik van religie
Carel ter Linden = Wandelen over het water - Bijbelse beelden en hun geheim
Nico ter Linden = Het verhaal gaat … Deel 1 De thora
Thijs Voskuilen = Alias PAULUS - De grondlegger van het Christendom als geheim agent van Rome


 
Comments